Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 401 Resmi Gazete'de Yayımlandı! Ecrimisil ve 2B Hazine Arazisi Borçlarına Erteleme

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 26 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği  Sıra No 401 Resmi Gazete'de Yayımlandı! Ecrimisil ve 2B Hazine Arazisi Borçlarına Erteleme
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 26 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği yayımlandı.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 26 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Genel Tebliği 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 401)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genel tebliğ kapsamında mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazların değerlendirilmesinde ve KDV kanununda değişiklik yapılması hususunda uygulanacak yeni kurallar belirlenmiş oldu.

Yayımlanan yeni tebliğ kapsamında kullanım bedeli ertelemesi hakkı tanınan kişiler ile kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamayacak olanlar belirlenirken İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 398 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ertelenen bedeller dahil 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları; kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme tarihinden itibaren bir yıl süreyle erteleme imkanı sunulacak

KULLANIM BEDELİ VE ECRİMİSİL BORCU ÖDEME İŞLEMLERİNE 1 SENE ERTELEME İMKANI SUNULDU!

Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında Hazine Arazisi Kullanım bedeli ve ecrimisil borcu olanlara 1 sene boyunca bu borçlarının ödemelerini erteleme imkanı sunulmuş oldu. Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenecek.
Yorumlar (0)