Miras Olan Evlerde Kiraya Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Miras olarak kalan mülk bir ev ise burada öncelikli olarak varislerin anlaşma ve uyum içerisinde olması önemlidir. Yer yer paylaşımla ilgili varisler arasında uyuşmazlık ve memnuniyetsizlikler meydana gelebilir. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için vasiyetin iptaline gidilebilirken ortaklığın sona erdirilmesi için de dava hakkı mevcuttur.
Miras Olan Evlerde Kiraya Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Miras olarak kalan mülk bir ev ise burada öncelikli olarak varislerin anlaşma ve uyum içerisinde olması önemlidir. Yer yer paylaşımla ilgili varisler arasında uyuşmazlık ve memnuniyetsizlikler meydana gelebilir. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için vasiyetin iptaline gidilebilirken ortaklığın sona erdirilmesi için de dava hakkı mevcuttur.

Medeni Kanun'a göre vefat eden şahısların varlıkları yasal varislerine aktarılır. Bu yasal varislerle ilgili tüm hak ve sorumluluklar Borçlar Kanunu himayesinde düzenlenir ve işlemleri yapılır.

Miras Olan Evlerde Kiraya Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Miras Kalan Evde Anlaşma Sağlanmalı


Miras olarak kalan mülk bir ev ise burada öncelikli olarak varislerin anlaşma ve uyum içerisinde olması önemlidir. Yer yer paylaşımla ilgili varisler arasında uyuşmazlık ve memnuniyetsizlikler meydana gelebilir. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için vasiyetin iptaline gidilebilirken ortaklığın sona erdirilmesi için de dava hakkı mevcuttur.

Mirastan kalan evin kiraya verilmesi gibi bir olasılık halinde tüm varislerin anlaşmaya varması gerekmektedir. Ayrıca mülkün kiralanma işleminin karar sürecinde her varis söz hakkına sahiptir.

Kiracılı Evde Yapılması Gerekenler


Eğer miras kalan mülk zaten kiracılı ise mülk ve kira sözleşmesinin üzerinde yeni düzenlemelere gidilmelidir. Varisler arasında dönem ve bedel belirlenmelidir. Her varisin gelecek olan kiradan payı oranında alma hakkı vardır. Bu şekilde ortaklı evlerin kira ödemelerinde, kira ödemesi eğer varsa hissedarlara ait ortak bir hesaba yapılmalı; yoksa da banka hesabına yatırılırken dekontta, her varisin adını kapsayacak şekilde ödeme bilgileri düzenlenmelidir.

Varisler Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü Nasıl Sağlanır?


Eğer mülk üzerinde birden çok varis varsa ve kira gelirinden faydalanma konusunda anlaşmazlık varsa, kirayı tek başına sahiplenen hissedara diğer varisler tarafından "ecrimisil davası" açılabilir.

Bir diğer yöntem de anlaşmazlığı sonlandırmak adına yapılacak ortaklığı bitirme üzerine açılabilecek "paydaşlığıngiderilmesi davası"dır. Bu davada iki yol izlenerek gelişme kaydedilir. Birincisi, mahkemeden belirlenen oranda herkesin payına düşeni alması, ikinci yol ise mülkün satılarak, satıştan elde edilen gelirin varisler arasında paylaştırılmasıdır.

Mirasta Vergi Oranları


Bir mal, ister kişinin kendi malı isterse miras yoluyla aktarılmış olsun elbette vergiye tabidir. Bu vergiler 2018 yılı için şöyle hesaplanmıştır.

Matrah: İlk 240 bin TL Vergi : %1

570 bin TL %3

1 milyon 270 bin TL %5

2 milyon 200 bin TL %7

matrahı aşan 4 milyon 280 bin TL için vergi oranı da %10 olarak belirlenmiştir.