Miras paylaşımında kardeşlerin pay oranları eşit midir?

Miras paylaşımı yapmak oldukça çetin bir sürecin yaşanması anlamına geliyor. Peki kardeşlerin miras payları eşit midir? Kardeşlerden birisinin miras payı diğerlerinden yüksek olabilir mi? Gayrimenkul miras paylaşımı nasıl olur?

Miras paylaşımında kardeşlerin pay oranları eşit midir?

Miras paylaşımları Türkiye'de çok önemli bir sosyal sorun haline dönüşebiliyor. Kardeşler arasında kavgalara neden olan miras paylaşımları kanunun çizdiği çerçevelerde yapılabiliyor. Peki miras paylaşımı nasıl olur? Kardeşler arasında miras paylaşımı yapılırken hangi kurallara uyulur? Kardeşlerin miras payları farklı olabilir mi? 

KARDEŞLER ARASINDA MİRAS PAYLAŞIMI!

Annelerin ve babaların vefat etmesi durumunda onların mal varlıkları çocuklarına kalmaktadır. Ancak bu şekilde miras paylaşımları büyük sıkıntılara neden olabiliyor. Hukuken tüm kardeşler için mirastan alınabilecek pay eşittir. Ancak bu genel bir kuraldır. Bu kuralın özelinde bazı istisnai durumlar gelişebilir. Kardeşler arasında miras payları da bu özel durumlara göre farklı olabilir. 

Eğer bir vasiyetname ile anne veya baba mal varlığını çocuklar arasında kendi isteklerine paylaştırırlarsa eşit pay ilkesini değiştirebilirler. Bu şekilde 10 evlik mal varlığı olan bir baba 3 çocuğu varsa  bir çocuğa 6 ev bırakırken diğer çocuklara 2'şer ev bırakabilirler. Ancak burada genellikle es geçilen çok önemli bir kural bulunmaktadır. Miras paylaşımı yaparken saklı paylar korunmalıdır. Eğer bir çocuğun saklı pay hakkına müdahale edilip ona düşmesi gereken ev diğer kardeşlerden birisine düşüyorsa bu hukuken uygun değildir. 

Saklı paylar devlet güvencesi altındadır. Dolayısıyla anne ve babalar bu şekilde miras paylaşımı yapsalar dahi bunun mahkemeden dönmesi kesindir. Mirasçılık somut bir hal alınca hakkını alamadığını iddia eden kardeş diğer kardeşlerinin aldıkları mirası bozabilir. Mahkeme saklı paylar üzerinde bozma kararı verirse miras paylaşımı yeniden bu saklı paylar üzerinden yapılır. Ancak saklı paylara müdahale etmeden yapılan mal paylaşımında kısıtlayıcı bir hüküm yoktur.