Miraslı Evler Nasıl Kiraya Verilir, Anlaşmazlıklar Nasıl Çözülür?

Emlak sektöründe bazı sorunların cevapları araştırılırken miraslı evlerin nasıl kiraya verilebileceği merak ediliyor. Miraslı evler kiraya verilebilir mi? Miraslı evlerin kiraya verilebilmesi için ne yapılmalıdır?

Miraslı Evler Nasıl Kiraya Verilir, Anlaşmazlıklar Nasıl Çözülür?
Emlak sektöründe her dönem cevabı merak edilen sorulardan birisi de miraslı olan evlerin kiraya verilip verilemeyeceği oluyor. Bu sorunun cevabını araştıran vatandaşlar miraslı evlerin kira işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyorlar. Bu konuda akla gelen ilk cevap varislerin anlaşması oluyor. Varislerin anlaşamaması durumunda iş içerisinden çıkılamaz bir hal alıyor.

Vefat eden şahsın üzerine kayıtlı olan tüm gayrimenkuller onun mirasçılarına kanunla belirlenen oranlarda intikal ediyor. Miras hakkı, Medeni kanunda net bir şekilde açıklanmıştır. Mirasa konu olan bir ev olursa o evin kullanımına dair zaman zaman belirsizlikler çıkabiliyor. Öncelikle o evin kullanımına dair varislerin tamamı anlaşmak zorundalar. Aksi durumda vasiyetin iptalinden ortaklığın sona erdirilmesine kadar çeşitli hukuki yollar devreye sokulabiliyor.

Miras yoluyla kişilerin mülkiyetine ortaklı şekilde geçen bir ev kiralanabilir mi? Bunun için en temel şart tüm varislerin anlaşma sağlamasıdır. Miraslı bir ev kiralanacaksa o evin tasarrufunda miras oranı farketmeksizin her varisin söz hakkı vardır.

MİRASLI EVİN KİRASI NASIL ÖDENİR?

Miras yoluyla mülkiyet sahibi değişen konutların kiralarının nasıl ödeneceği merak konusu oluyor. Öncelikle miras yoluyla mülkiyeti değişen konutlarda kiracı varsa mülk ve kira sözleşmesi üzerinden değişiklikler yapılabilir. Bütün varisler kiradan gelecek paradan payları oranında hak alırlar. Miras yoluyla el değiştiren konutların kiraları ya ortak bir hesaba yatırılmalıdır veya kira yatırılırken banka dekontuna tüm varisler isim isim belirtilmelidir.

MİRASLI EV İÇİN VARİSLERİN ANLAŞMAZLIĞI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Miras yoluyla bir ev varislere kaldığında bazen varisler arasında anlaşmazlık çıkabiliyor. Hatta varislerden birisi kirayı tek başına da alabiliyor. Bu durumda çıkan sorunlar ise hukuki yollarla çözüme kavuşuyor. Kirayı tek başına alan ve diğer hissedarlara vermeyen bir varis varsa onun için izlenecek hukuki yok ecrimisil davası açmaktır. Anlaşmazlığı bitirebilecek bir başka yol da paydaşlığın bitirilmesi davası olur. Bu dava açılırsa varislerin önüne iki seçenek koyulur. İlk seçeneğe göre mahkeme belirlenen oranlarda herkesin payına düşen miktarı sorun çıkaran varisten satın alınmasını ister. Bir diğer seçenek ise davaya konu olan mal mahkeme yoluyla satılıp elde edilen maddi değer varislere hakları oranında pay edilir.
Yorumlar (0)