Müteahhitlere TORBA YASA müjdesi! Fiyat farkı kararnamesi ve süre uzatımı için AK Parti kanun teklifi verdi

AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik torba yasada müteahhitlere de uzun süredir beklenen fiyat farkı ve süre uzatımı düzenlemesi yer aldı.
Müteahhitlere TORBA YASA müjdesi! Fiyat farkı kararnamesi ve süre uzatımı için AK Parti kanun teklifi verdi

Müteahhitlerin uzun süredir beklemiş olduğu fiyat farkı kararnamesi için bekledikleri yasal düzenleme sonunda meclise sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik torba yasa içerisinde bu düzenlemede yer aldı.

Dolar kurunda yaşanan yükseliş ve son olarak meydana gelen deprem felaketi pek çok projede öngörülemez sorunlar yaşanmasına neden olmuş, devletten sözleşme ile iş alan müteahhitler mağdur olmuşlardı. AK Parti tarafından hazırlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi düzenlemesinde yer alan 40. madde ile bu sorunların çözümü sağlanacak.

80 MADDELİK YENİ TORBA YASA TBMM'DE! BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ MADDELERİ...

AK Parti tarafından hazırlanarak meclise sunulan kanun teklifi kapsamında yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi sağlanacak.

kanun.jpg

MADDE 40- 6/2/2023 tarihinde yaşanan deprem afetlerine bağlı olarak, başta işçilik maliyetleri olmak üzere yapım işlerinin girdi fıyatlannda öngörülmeyen artışlar meydana gelmiştir. Bu durum depremlerden önce veya hemen sonra yapılan ihaleler sonucunda sözleşmeye bağlanan işlerde, sözleşme fîyatlannın güncelliğim azaltmış ve yüklenicilerin işleri sağlıklı bir şekilde yürütmesini zorlaştırmıştır. Bu çerçevede, 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılarak Türk lirası üzerinden imzalanan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden yapım işi sözleşmelerinin, 1/1/2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen kısımlan için ihale dokümamnda fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde ilave fiyat farkı, ihale dokümamnda fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde ise fiyat farkı verilebilmesi imkânı getirilmektedir. Ayrıca, yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenen yüklenicilerin cezai şartlarla karşılaşmalarım önlemek amacıyla madde kapsamındaki yapım işi sözleşmelerinde altı ayı geçmemek üzere idarece süre uzatımı verilebileceği düzenlenmektedir. Ek fiyat farkı ve süre uzatımının sınırları gibi temel hususlar maddede düzenlenmekle birlikte, uygulamaya ilişkin aynntı ve teknik detaylar hakkında düzenleme yapmak üzere Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 4734 sayılı Kanundan istisna edilen yapım işleri ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan yapım işlerinden Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için de maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilmesi imkânı getirilmektedir.

Düzenleme büyük bir kriz yaşanan inşaat sektörü ve müteahhitler tarafından uzun süredir bekleniyordu.

Genel Yayın Yönetmeni