O Tarihte Tapu İşlemleri Notere Geçiyor! Tapu Harcına Ek 4 Bin TL Fazla Para Ödenecek

Noterde devrim gibi yenilik 1 Ocak 2023 tarihinde hayata geçirilecek. Tapu işlemlerinde yeni dönem başlayacak ve noterlere geçecek. Noterde tapu işlemleri 1 Ocak tarihinde başlayacak. Noter tapu ücreti kaç TL, ne kadar?

Tapu İşlemini Noterde Yapan 4.000 TL Fazla Para Ödeyecek...

Resmi Gazete'de Haziran ayında yayımlanan 7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraber tapuda devrim gibi değişiklik kararı alındı. Alınan karar ile şu anda sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM daireleri üzerinden yapılabilen tapu işlemleri 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren artık noterler tarafından da yapılabilecek. 

Türkiye genelinde yaygın olan noter ağı üzerinden verilecek olan tapu işlemleri sayesinde tapu dairelerinin iş yükü düşerken, vatandaşa işlemleri için alternatif bir seçenek daha sunulmuş olacak. Noterlerde konut satışı, işyeri, arsa tapu devri ve bağış gibi işlemleri yapabilecek. 

TAPU İŞLEMLERİ NOTERE GEÇİYOR 2022!

28 Haziran tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan 7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Kanun maddeleri arasında yer alan 12. madde kapsamında noterlere tapu işlemi yapma yetkisi verildi. 

O Tarihte Tapu İşlemleri Notere Geçiyor! Tapu Harcına Ek 4 Bin TL Fazla Para Ödenecek

"Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenler, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları dikkate alır ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılır. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilir ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılır"

O Tarihte Tapu İşlemleri Notere Geçiyor! Tapu Harcına Ek 4 Bin TL Fazla Para Ödenecek - Resim : 2

NOTERDE TAPU İŞLEMİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Tapu işlemini noterde yapmak isteyen kişilerin ödeyecekleri ücret bedeli için ise tapu harcına ek olarak noterlik ücreti tahsil edilecek. Söz konusu sistem TKGM ve noterlerin alt yapı sistemlerinde entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. 

Kanun kapsamında noterlerde artık tapu işlemlerini yapabilecek. Noterde tapu ücreti ise yapılan işleme konu olan taşınmazın değeri üzerinden hesaplanmak üzere en düşük 500 TL ve en yüksek 4 bin TL olarak hesaplanabilecek. Tapu dairelerinde ise sadece tapu harcı tahsil edilerek işlemler yapılmaya devam edilecek. İsteyen kişi tapu işlemini noterden, isteyen kişi ise tapu daireleri üzerinden yapabilecek.