Özelleştirme İdaresi Resmi Gazete'de Yayımladı: Taşucu Limanı Özelleştiriliyor!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ihale ilanı ile Taşucu Limanı özelleştirmeye çıkarıldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait olan Taşucu Limanı düzenlenen ihale sonucunda en yüksek teklif sahibine 40 sene boyunca kiralanacak.

Özelleştirme İdaresi Resmi Gazete'de Yayımladı: Taşucu Limanı Özelleştiriliyor!

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ne ait olan Mersin Taşucu Limanı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete ile özelleştirmeye çıkarıldı. Yayımlanan duyuru kapsamında Mersin Taşucu Limanı'nın kullanım hakkının 40 sene boyunca kiraya verileceği ilan edilldi. 

LİMAN ÖZELLEŞTİRMELERİ SÜRÜYOR, TAŞUCU LİMANI ÖZELLEŞTİRİLİYOR! 

7 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ihale ilanı kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Mersin'de bulunan Taşucu limanını özelleştirmeye açtığını ilan etti. Yapıacak olan ihale kapsamında Taşucu Limanı 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. 

İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumların 20 milyon lira olarak belirlenen geçici teminat bedelini yatırması gerekirken ihale şartnamesi ve tanıtım dökümanı bedeli olarak ise 20 bin liralık ücretin ödenmesi gerekecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların şartnameye uygun olarak hazırlamış oldukları tekliflerini en geç 8 Eylül 2021 tarihine kadar teslim etmiş olmaları şartı aranacak. 

Teklif sahipleri tarafından kapalı zarf içerisinde verilen teklifler belirlenen ihale gün ve saatinde komisyon tarafından açılacak ve görüşmeler yapılarak ihale pazarlık usulü ile sonlandırılacak. Teklif sahiplerinin katılımları ile yapılacak olan ihalede açık artırma yöntemi ile en iyi teklifi veren kişi, kurum, kuruluş ya da girişim ihaleyi kazanacak ve limanın işletme hakkını elde edecek.

Yorumlar (0)