Özgüven HES ve Susuz Yayla Doruk KÖK Enerji Nakil Hattı İçin Acele Kamulaştırma Kararı!

13 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan kararlar kapsamında Artvin ve Kastamonu illerinde yapılacak olan HES projesi ile Enerji Nakil Hattı projesi için acele kamulaştırma yapılacağı ilan edildi.

Özgüven HES ve Susuz Yayla Doruk KÖK Enerji Nakil Hattı İçin Acele Kamulaştırma Kararı!
13 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan kararlar kapsamında Artvin ve Kastamonu illerinde yapılacak olan HES projesi ile Enerji Nakil Hattı projesi için acele kamulaştırma yapılacağı ilan edildi. Acele kamulaştırma kapsamına alınan yerlerde uygulama ilgili kurumlar aracılığı ile yürütülecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖZGÜVEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ İÇİN ARTVİN YUSUFELİ İLÇESİNDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKTI! 

Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Artvin İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3543) Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında Artvin Yusufeli ilçe sınırları içerisinde yer alan Bıçakçılar Köyü ve Balcılı Köyü sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına kayıt edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 27 inci maddesi gereğince acele kamulaştırma kapsamına alındı.TEDAŞ SUSUZ YAYLA KÖK VE DORUK KÖK ENERJİ NAKİL HATTI PROJESİ İÇİN KASTAMONU ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI! 

Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Susuz Yayla KÖK-Doruk KÖK Enerji Nakil Hattı’nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3544) kapsamında TEDAŞ tarafından acele kamulaştırma işlemi yapılacağı ilan edildi.Yayımlanan karar kapsamında yapımı devam eden enerji nakil hatları projeleri için belirlenen sınırlar içerisinde yer alan taşınmazlar direk ve trafo yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırma kapsamına alınmış oldu.

Acele kamulaştırma kararı çıkan bölgelerde yer alan taşınmazlar için bilirkişi tarafından yapılan değerleme üzerinden hak sahiplerine ödemeler yapılırken mahkeme kararı beklenmeden yıkım kararı uygulanabiliyor.

Emlak365.com
Yorumlar (0)