Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 2020 Hakkında Tebliğ Resmi Gazete İle Yayımlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı için Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 6 Ağustos Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Yayımlanan yeni tebliğ ile beraber bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyat artış oranları da belirlenmiş oldu. Merak edilen rakamlar haberimizde...

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 2020 Hakkında Tebliğ Resmi Gazete İle Yayımlandı!

Proje ve Kontrolluk işlerinde 2020 yılı için uygulanacak olan fiyat artış oranları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 Ağustos 2020 Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak ilan edildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2020 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,045) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

İlan edilen söz konusu rakam 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında imzalanacak olan tüm proje ve kontrolluk işlerinde uygulanacak fiyat artış oranı olarak tespit edildi. 

Emlak365.com

Yorumlar (0)