Rekreasyon ne demek, rekreasyon alanları kamulaştırılır mı?

Emlak literatüründe en sık kullanılan terimlerin başında rekreasyon terimi yer almaktadır.

Rekreasyon ne demek, rekreasyon alanları kamulaştırılır mı?

Günümüzde çevre düzenlemeleri büyük önem taşımakta olup vatandaşların sosyal hayatlarını desteklemek amacı ile büyük ve geniş rekreasyon alanlarına belediyeler sıklıkla yer vermektedir. Özellikle de büyük şehirlerde rekreasyon sayıları büyük bir hızla artmaktadır. 

Emlak literatüründe rekreasyon yapı izni olmayan alanlar için kullanılan bir terimdir. Toplumun geneline hitap eden ve herkesin kullanımına açık olan bu alanlar aynı zamanda kentlerin ihtiyaç duydukları yeşil alanların karşılanması amacını da taşır. 

REKREASYON ALANI NE DEMEK, KAMULAŞTIRILIR MI?

Yapı izni olmayan alanlara rekreasyon adı verilmekte olup piknik ve eğlence alanları, gezinti yerleri, yeşil alanlar, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri gibi alanlar rekreasyon alanı olarak anılmaktadır. Toplumun her kesimi için kullanıma açılan bu alanlar hem kentlerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmakta hem de insanların sosyalleşmesi için ücretsiz gezme alanları seçeneği sunmaktadır. 

İmar planında rekreasyon alanı olarak görülen yerlerde kamulaştırma işlemleri yapılabilmekte olup Anayasa'nın 46. maddesi kapsamında toplum ve kamu yararı gözetilerek kamulaştırma işlemlerinin nasıl yapılacağı konusu belirlenmiştir. Bu konu hakkında çok sayıda kamulaştırmasız el atma davası açılmakta olup konu hakkında yasal muayedeler içerisinde karşılıklı haklar içerisinde sorunlar çözülebilmektedir. Rekreasyon alanları park, bahçe, basketbol sahaları ve piknik alanları gibi yerler olmakla beraber kamu yararı gözetilerek yapılmaktadır. Rekreasyon alanı olarak belirlenen yerlerden tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlanması amaçlanır ve bu sayede vatandaşa sosyal hizmet sağlanmış olur. 

SONRAKİ HABER