Resmi Gazete'de Bugün Yayımlandı! Sıfır konut satışına yeni düzenleme, o süre uzatıldı...

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 4 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıfır konut projelerinde teslim süresi uzatıldı. İşte o karar...

Sıfır konut satışına yeni düzenleme, o süre uzatıldı...

Son dönemde yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle devam eden işlerde müteahhitler sorunlar yaşamaya başlamış, sıfır konut projelerinde teslim süresinde sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında ön ödemeli konut satışları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 

Müteahhitlerin son dönemde geciken teslim süreleri nedeniyle sorunlar yaşadıkları biliniyordu. Yapılan düzenleme ile birlikte artık maketten konut satışı olarak ta anılan sıfır konut projelerinden ev alan kişiler için zorunlu teslimat süresi 48 aya çıkarıldı. 

Ticaret Bakanlığından:

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütürResmi Gazete'de Bugün Yayımlandı! Sıfır konut satışına yeni düzenleme, o süre uzatıldı...

ÖN ÖDEMELİ KONUTTA TESLİM SÜRESİ UZATILDI! MAKETTEN KONUT TESLİMAT SÜRESİ, ZORUNLU TESLİM SINIRI KAÇ AY?

Yapılan düzenleme sonrasında satın alınan konutun satış fiyatının peşin ödenmesi ya da taksitle ödeme yapılmasının kabul edilmesi durumunda düzenlenen sözleşme kapsamında ön ödemeli konutun teslimat süresi 48 aya çıkartıldı. Söz konusu yasal düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapılırken Resmi Gazete ile bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 Demir ve çimento fiyatları başta olmak üzere pek çok inşaat malzemesinin fiyatına rekor oranda zam gelmiş, yaşanan yükseliş nedeniyle pek çok şantiyede işler durma noktasına gelirken, devam eden konut projeleri inşaatlarında da teslimat sorunları yaşanmaya başlanmıştı. Yapılan düzenleme ile sıfır konutta teslimat süresi 48 aya çıkartılmış oldu.