Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile imar kanununda değişiklik yapıldı. İmar kanununun ek 7. maddesinin uygulama yönetmeliği değişti.

Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir yönetmelik yayımlandı. “İmar Kanununun Ek 7’nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği” ile imar kanununda bazı değişikliklere gidildi.

İMAR KANUNUNDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ!

İmar kanununda yapılan bu yönetmelik değişikliği ile alan, sınır ve hisse düzeltimi yapılmamasından dolayı sicili ile zemini uygunsuz hale gelen işlemlerde uygulanması gereken esaslar belirlendi. İmar uygulama hatalarının tespit edilmesine rağmen bu hataların düzeltilemediği durumlara dair de uygulamanın nasıl yapılacağı belirlendi. Çeşitli nedenlerle çözümü mümkün olmayan taşınmaz ihtilaflarında sınır ve koordinatların nasıl belirleneceği de yönetmelik ile ortaya konuldu.

Yapılan imar kanunu değişikliği ile ilgililere tebliğ edilmek şartıyla mülkiyete ilişkin hisse hatalarının, parsellerin yüzölçümü ve sınır düzenlemelerinin, imar uygulaması yapılan alanlarda alan hatalarının doğru miktar üzerinden resen düzeltilmesine imkan sağlanacak.

Yayınlanan yönetmelik ile talepçi idarenin uygulayıcı kuruluşa talepte bulunmasının ardından Valilik onayı alınması koşuluyla teknik ekip kurulması sağlanacak. Bu teknik ekibin çalışmalarına yine talep edilmesi halinde tarım ve orman il-ilçe müdürlüğü, devlet su işleri bölge müdürlüğü, vakıflar bölge müdürlüğü, kültür varlıklarını koruma bölge müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile ilgili idarelerin temsilcileri gözlemci olarak katılabilecekler.

Uygulama yapılan alanın içerisinde kalan ve kadastro müdürlüğünce tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için ilgili idareye nazım, stratejik, mevzi, uygulama imar planı gibi imar planı kapsamında kalıp kalmadığı sorulacak. Eğer alan imar planı kapsamındaysa tarım ve orman birimlerine planda kullanım amacının tarım dışı olup olmadığı sorulacak. Bu taşınmazların imar planı kapsamında kaldıkları ve planda kullanım amacının da tarım dışı olduğunun tespit edilmesi halinde bu alanlar uygulama alanına dahil edilebilecekler.

Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı!

Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı! - Resim : 2

Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı! - Resim : 3

Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı! - Resim : 4

Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı! - Resim : 5

Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı! İmar Kanununda değişiklik yapıldı! - Resim : 6

Yapılacak çalışma ile uygulama alanına alınacak olan taşınmazların satış işlemleri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yetkili olabilecekler.

SONRAKİ HABER