Şehirden Köye Dönene Teşvik Müjdesi Resmi Gazete'de! Bina İnşaat ve İmar Harcı ve Emlak Vergisi Muafiyeti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği kapsamında şehirden köye dönenlere uygulanacak teşvikler belirlendi. Bu kapsamda kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ile harçlarda indirime gidilirken emlak vergisi muafiyeti müjdesi verildi.

Şehirden Köye Dönene Teşvik Müjdesi Resmi Gazete'de! Bina İnşaat ve İmar Harcı ve Emlak Vergisi Muafiyeti
Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girerken köye dönüşü teşvik etmek amacı ile pek çok yeni vergi avantajı getirildi.

Yapılan düzenlemeler kapsamında şehirlerde yaşanan yoğunluğu azaltmak, boşalan köylere tersine göç başlatarak bu alanların da kalkınmasını sağlamak amacı ile bir dizi yeni vergi teşviki açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler göre köye dönüşü teşvik edebilmek adına kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ile harçlarda indirim yapıldı.

KIRSAL MAHALLE NEDİR, KIRSAL MAHALLE OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Kırsal Mahalle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenmekte olup bu kanun kapsamında "Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler" olarak ifade edilmektedir.Kırsal mahalle olma şartları ise Resmi Gazete'de şu şekilde sıralandı;

"Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için;

a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi,

b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu,

c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması,

ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi,

d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması,

e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması,

hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususlar dikkate alınır."KIRSAL MAHALLELERDE KÖYE DÖNÜŞÜ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA EV VE İŞYERİ YAPANA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ, HARÇ İNDİRİMİ! 

Resmi Gazete ile yayımlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği kapsamında kırsal mahallelerde yeni vergi teşvikleri hayata geçirildi. Bu kapsamda kırsal mahalle belirlemede yetki belediye meclislerine verilirken bu yerlerde uygulanacak vergi muafiyeti ve indirimler de yeniden düzenlendi.

Yeni düzenleme kapsamında gelir vergisi muafiyeti tanınan esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükelleflerin kendilerinin iş yeri olarak kullanmış olduğu bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve arazilere emlak vergisi muafiyeti tanınırken 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ve imar harcı muafiyeti uygulanacak.
Yorumlar (0)