Son Dakika: 2021 Yılında Çevreyi Kirletenlere Ceza Yağacak! Çevre Kanunu İdari Para Cezaları Arttı

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son Dakika: 2021 Yılında Çevreyi Kirletenlere Ceza Yağacak! Çevre Kanunu İdari Para Cezaları Arttı
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2021 yılı çevre kanunu idari para cezaları...

Emlak365.com  / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beklenen yeni çevre cezaları tutarlarını 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) kapsamında belirledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2021/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

2021 Yılında Uygulanacak Olan Çevre Kanunu İdari Para Cezaları Tebliği İçin TIKLAYINIZ.. 

ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 2021 YILINDA KAÇ TL OLDU?

2020 yılında uygulanan çevre kanunu idari para cezalarına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen 2021 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 oranında zam geldi. Buna göre en düşük çevre cezası 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 inci maddesinin a bendindeki ceza miktarları için uygulanacak olan 2 bin 67 TL olarak belirlendi.
Yorumlar (0)