Tapu İşlemleri Notere Geçiyor! Noterler Tapu Satışına Hazır, Düğmeye Basıldı

Gayrimenkul satış sözleşmesi işlemlerinin noterler üzerinden de yapılmasını sağlayacak olan yeni sistem hakkında son dakika açıklaması geldi.

Tapu İşlemleri Notere Geçiyor! Noterler Tapu Satışına Hazır, Düğmeye Basıldı
Gayrimenkul satış sözleşmesi işlemlerinin noterler üzerinden de yapılmasını sağlayacak olan yeni sistem hakkında son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ​İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında tapu işlemlerinin noterler tarafından yapılmasının önünü açacak düzenlemede düğmeye basıldı.

TAPU İŞLEMLERİ NE ZAMAN NOTERE GEÇİYOR?

Açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı maddeleri arasında yer alan Yargının Etkililiği ve Kalitesinin Artırılması maddeleri kapsamında şu düzenlemelere yer verildi:

A) Soruşturma, yargılama ve infaz aşamasında mevzuat ya da uygulamadan kaynaklı aksaklıklar, Ceza Hukuku Bilim Komisyonu görüşleri dikkate alınarak sürekli izlenecek ve ceza adalet sisteminin daha iyi işlemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

B) İstinaf kanun yolu, dört yılı aşkın uygulaması da dikkate alınarak, yargının verimliliği ve kalitesi açısından analiz edilecek ve sistemin daha iyi işlemesine ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır

C) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezaların ertelenmesine ilişkin hükümler, bir bütün olarak ele alınacak ve ceza adaletinin geliştirilmesi amacıyla yeniden düzenlenecektir

N) Elektronik ortamda yapılan icra takip işlemlerinin sayısı artırılacak, zamanla tüm işlemlere yaygınlaştırılarak icra dairelerinde kâğıtsız ofis ortamına geçilecektir.

O) Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılabilmesine imkân sağlanacaktır.

P) Bazı çekişmesiz yargı işleri ile delil tespitinin noterler tarafından da yapılmasına imkân sağlanacaktır.

R) Noterlerin çalışma gün ve saatleri vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden belirlenecektir.TAPU SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERLERE Mİ VERİLİYOR, NOTER NE ZAMAN TAPU SATIŞI YAPACAK?

Hazırlanan eylem planı kapsamında tapu işlemlerinde noterler de yetkili kılınacak. Türkiye'de şu anda hizmet veren 1.931 noterlik bulunurken Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin yapmış olduğu açıklamasında yaygın noter ağı sayesinde konut satış işlemlerinin hızlanacağını ve kolaylaşacağını dile getirmişti. Noterler sadece satış işlemini yaparken tapu sicil kayıtları ise yine Tapu Müdürlükleri üzerinden yapılmaya devam edilecek.
Yorumlar (0)