Tapu Rayiç Bedelleri İçin Yasa Teklifi Mecliste! Rayiç Bedel Düzenlemesi İle İndirim Geliyor Mu?

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan yüksek rayiç bedel tutarları için meclise yeni bir yasa teklifi verildi.

Tapu Rayiç Bedelleri İçin Yasa Teklifi Mecliste! Rayiç Bedel Düzenlemesi İle İndirim Geliyor Mu?

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan yüksek rayiç bedel tutarları için meclise yeni bir yasa teklifi verildi. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında tapu rayiç bedelleri hakkında yeni bir düzenleme yapılması gündeme geldi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında büyük tartışmalara neden olan tapu rayiç bedeli için yeni düzenleme gündeme geldi. VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Meclise verilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile beraber 7143 sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesine göre satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından meclise sunulan kanun teklifi kapsamında “Bu kapsamda bulunan taşınmazların kullanıcılarına ve/veya muhdesat sahiplerine satış işlemlerinde 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adina Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 nci maddesi hükümleri hak sahipliğinin düşürülmesine ilişkin hükümler haricinde kıyasen uygulanır. Satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde; varsa üzerindeki muhdesata bedel belirlenmeksizin 6292 sayılı Kanuna göre daha önce Maliye Bakanlığınca satılan taşınmazların rayiç bedellerinin en fazla üçte biri oranında emsal alınır" sözleri ile yeni rakamlar belirlenmiş olacak. Emlak365.com


Yorumlar (0)