Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik Değiştirildi!

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik Değiştirildi!
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sertifika almış ve” ibaresi “sertifika almış veya” olarak değiştirildi.

Bugün itibari ile yürürlüğe giren yeni yönetmelik Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenirken yapılan değişiklik tarım arazisi kiralamak isteyen kişiler tarafından olumlu karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sertifika almış ve” ibaresi “sertifika almış veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.Söz konusu yönetmelik ilk olarak Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından 9 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş, ardından 24 Ocak 2018 ve 8 Temmuz 2019 tarihlerinde yönetmelikte değişiklikliklere gidilmişti. Son yıllarda Türkiye'nin tarımda olan bağımsızlığını korumak ve daha da güçlendirmek amacı ile atılan adımlar arasında yer alan tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanması yönetmeliği ile verimli tarım arazilerinin korunması amaçlanıyor. Başta tarım arazilerinin imara açılması, yapılaşması gibi olumsuzlukları engelleyen yönetmelik kapsamında bereketli tarım topraklarının yeniden sadece tarım üretiminde kullanılması teşvik ediliyor.
Yorumlar (0)