EMLAK HABERLERİ

Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ Değişti!

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 21 Ocak 2021 Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2021 kapsamında yapılan TGUA değişikliği ve detaylar haberimizde...

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 21 Ocak 2021 Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2021 kapsamında yapılan TGUA değişikliği ve detaylar haberimizde…

21 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan son yönetmelik kapsamında hayata geçirilen değişiklikler ise şu şekilde sıralandı;

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğe geçici 1 inci maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diğer hususlar

MADDE 15/A – (1) Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık sınıfında veya bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda veyahut yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması hâlinde, yapı sahibince listelerin dışından da yalnızca bu işe mahsus hizmet alımı yapılabilir.

(2) Bu şekilde görevlendirilenlerin 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulları sağlaması kaydıyla;

a) Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2’ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması veya,

b) TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için Ek-2’de tarif edildiği şekilde ilgili alanda yüksek lisans/doktora yapmış/yönetmiş veya ders veriyor olması ve halen bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi/görevlisi olması, yeterlidir.

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak olan yeni yönetmelik yürürlüğe girmiş oldu. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında ise aynı tebliğin geçici birinci maddesi de yürürlükten kaldırılmış oldu. 

Emlak365.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir