Tasfiye Kararnamesi Başvuruları Reddediliyor İddiaları Gündemde!

Yükselen döviz kuru ve artan inşaat maliyetleri nedeni ile kötü günler geçiren müteahhitlere tasfiye kararnamesi hakkı tanınmıştı.

Tasfiye Kararnamesi Başvuruları Reddediliyor İddiaları Gündemde!

Yükselen döviz kuru ve artan inşaat maliyetleri nedeni ile kötü günler geçiren müteahhitlere tasfiye kararnamesi hakkı tanınmıştı.

Oldukça sıkıntılı geçen günlerin ardından müteahhitlerin istediği gibi çıkmayan ve kapsamı oldukça sınırlı tutulan tasfiye kararnamesi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Fiyat farkı kararnamesi hakkı tanınmayan müteahhitler çareyi tasfiye kararnamesi başvurusu yapmakta bulurken iddialara göre idareler yapılan başvuruları reddetmeye başladı. Süre Uzatımı Başvuruları Kabul Edilirken Tasfiye Kararnamesi Başvuruları Reddediliyor Tasfiye Kararnamesi için başvuruda bulunan müteahhitler başvurularının reddedildiğini iddia ederken süre uzatımı ve devir başvuruları ise kabul ediliyor. Kesin kararların 10 gün içerisinde açıklanacağı iddia edilirken gelen ilk haberler ne yazık ki müteahhitleri üzdü.Tasfiye Kararnamesi Nedir?Taahhütname imzalayarak işe başlayan müteahhitlerin taahhüt şartlarını yerine getirmemesine rağmen cezai yaptırımlara uğramadan aldıkları işten vazgeçmelerini sağlayan haktır. Müteahhitlere Fesih Hakkı Veren Kanun Maddesi Metni!MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibari ile aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişimler tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlilik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi devredilen yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fikra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içerisinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Tasfiye Kararnamesi Nasıl Uygulanacak?Tasfiye Kararnamesi Resmi Gazete metni ile yayımlanan kanun maddesindeki şartları taşıyan müteahhitler ilgili kurumlara başvuruda bulunacak ve tasfiye başvurusunda bulunacak. Kurum bu başvuruyu değerlendirerek karar verecek ve başvuruyu ya kabul ederek işin tasfiyesini yapacak ya da başvuruyu reddederek işin devam etmesini isteyecek. Emlak365.com
Yorumlar (0)