Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de! Emlak Yetki Belgesi İçin İlkokul Ayarı Geldi

Emlakçılık yapmak isteyen kişileri yakından ilgilendiren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında Emlakçılık Yetki Belgesi almak isteyen kişilere yönelik olarak lise mezuniyeti şartı kaldırıldı, ilkokul mezunlarına da emlakçı olma yolu açıldı. Yeni emlak yasası 2021 haberimizde...

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de! Emlak Yetki Belgesi İçin İlkokul Ayarı Geldi
Ticaret Bakanlığı tarafından emlakçılık sektöründe yaşanan sorunları çözmek ve sektörü disipline etmek adına hayata geçirilen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştı. Bu yönetmelik kapsamında emlakçılık yapmak isteyen kişilere yetki belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında en çok tartışılan maddelerden biri de yönetmelik kapsamında emlakçılık yapmak isteyen kişilere getirilen lise mezuniyeti şartı olmuştu. Sektörde ilkokul mezunu olan çok sayıda emlakçının bulunması farklı tartışmaların yaşanmasına neden olmuştu.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.Oluşan yoğun tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete ile yönetmelikte değişikliğe gitti ve lise ibaresini "ilköğretim" olarak değiştirerek ilkokul mezunlarına da emlakçılık yapma izni vermiş oldu. Yine tarih değişikliklerine de gidilmiş oldu.
Yorumlar (0)