TEDAŞ taşınmaz mal satış yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı!

26 Kasım 2022 Tarihli ve 32025 Sayılı Resmî Gazete ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

TEDAŞ taşınmaz mal satış yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı!

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmelik kapsamında 2/5/2003 tarihli ve 25115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu. 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 25115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

TEDAŞ taşınmaz mal satış yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı!

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü tarafından atılan imza ile yayımlanan yönetmelik kapsamında 2003 senesinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu. 26 Kasım 2022 tarihi itibari ile yayımlanan yeni yönetmelik uygulamaya alınırken sözleşmenin hükümlerini yürütme yetki ve görevi ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürüne verilmiş oldu. Eski yönetmeliğin iptal edilmesi ile gözler yeni yönetmelik beklentisine çevrilirken konu hakkında henüz ilgili kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. 

SONRAKİ HABER