Tekir Yaylasından 18 Adet İşyeri, Dükkan İhaleyle Kiraya Verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekir Yaylası'nda yer alan 18 dükkan için ihale duyurusu yayımladı. Belli süreliğine dükkanların kiralanacağını duyuran belediye başkanlığı isteklilerin ihale başvurularını hangi muhammen bedeller üzerinden ne zaman yapacağını açıkladı.

Tekir Yaylasından 18 Adet İşyeri, Dükkan İhaleyle Kiraya Verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekir Yaylası'nda yer alan 18 dükkan için ihale duyurusu yayımladı. Belli süreliğine dükkanların kiralanacağını duyuran belediye başkanlığı isteklilerin ihale başvurularını hangi muhammen bedeller üzerinden ne zaman yapacağını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi kapsamında kendisine ait olan ve Tekir Yaylasında bulunan bazı işyerlerinin kiralanacağını duyurdu. Kapalı Teklif Usulü ihale işlemleri sonrasında kiralanacak olan işyerlerine dair diğer ayrıntılar şu şekilde;ERCİYES DAĞI TEKİR YAYLASINDA İŞYERİ KİRALAMA DUYURUSUMülkiyeti büyükşehir belediye başkanlığına ait olan gayrimenkuller için teklif sunacak olan istekliler başvurularını 15 Aralık tarihine kadar yapacaklar. Belediye başkanlığı ihale tarihini 15 Aralık saat 14.00 olarak duyururken ihalenin başlama saatinden yarım saat öncesine kadar başvuruların kabul edileceği duyuruldu. İhaleye katılmak isteyenlerin derlemeleri gereken evrak listesini de yayımlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı şu bilgileri verdi.2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu, Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. -Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. Noter tasdikli imza sirküleri. Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi.MUHAMMEN BEDEL TABLOSU VE İHALE BAŞVURU İŞLEMLERİİhaleye katılacak istekliler başvurulrını 15 Aralık saat 13.30 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Başvurular için gerekli olan şartname Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilecek. Muhammen Bedel Tablosu

Emlak365.com


Yorumlar (0)