Varisler kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip midirler?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kurulan hukukun varislerin devreye girmesi durumunda ne şekilde uygulanacağı merak ediliyor. Kiradaki evin sahibi ölürse yasal mirasçı olan varisler kiracıyı evden çıkarabilirler mi?

Varisler kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip midirler?

Kiracı ve ev sahibi ilişkileri son günlerde oldukça popüler hale geldi. Çok sayıda konuda anlaşmazlık yaşayan taraflar bu sorunların çözümünü hukuki kaidelerde bulabiliyorlar. Çok sık rastlanmasa da ev sahibinin vefat etmesi durumunda kiracıları bekleyen gelişmeler de merak konusu ediliyor. Peki kira sözleşmesinin bir tarafı olan ev sahibi ölürse kiracının kiracılık ilişkisinde herhangi bir değişiklik meydana gelir mi?

KİRACININ DURUMU DEĞİŞİR Mi?

Ev sahibinin geçerli bir kira sözleşmesi varken vefat etmesinin kiracılar açısında herhangi bir hukuki sonucu yoktur. Bu vefat ile ev sahibinin mirasçıları varis sıfatlarıyla evin yeni sahibi olurlar. Ancak hukuken bu mülkiyet değişimi normal bir satış gibi görülmemektedir. Yani miras kalan evde kiracı varsa o miras sahibi kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip değildir. Normalde bir ev satın alındığında eğer evde kiracı varsa yeni ev sahibi kiracıya 30 gün içerisinde yazılı bildirim göndererek evi boşaltmasını talep edebilir. Ancak devreye miras yoluyla intikal girdiğinde bu hak kullanılamamaktadır. Sadece kira sözleşmesinin tarafı değişecektir. 

Miras kalan evde mirasçılar da mülkiyet haklarını kullanma konusunda serbesttirler. Kiracılar daha önceki ev sahibi ile yapılan kira sözleşmesinin sorumluluğu olan kira borcunun ödemesini aksatmadan gerçekleştirmek zorundadırlar. Kira borcunun ödenmemesi veya ödemelerde aksama meydana gelmesi hukuki süreçler işletilerek kiracının evden tahliye edilmesiyle sonuçlanabilir.

Ev sahibinin vefat etmesi halinde kiracı kira ödemelerini nasıl yapabileceğini bilemeyebiliyor. Bu konuda ev sahibinin varisleri ile iletişime geçilebilir. Ancak ortaklı bir mülkiyette tek bir varise kira ödemesi yapılmasının da sonuçları hoş olmayabilir. Bunun için kiracılar mahkemeye başvurarak kira ödemelerini nasıl yapabileceklerinin tespit edilmesini talep edebilirler. En garantili çözüm yolu budur.