Yap İşlet Devret Modeli! Kanal İstanbul Projesine Devlet Garantisi

Kanal İstanbul Projesinde de uygulanacak olan yap işlet devret modeli düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Ek madde eklenen yönetmeliğe devlet garantisi verildi.

Yap İşlet Devret Modeli! Kanal İstanbul Projesine Devlet Garantisi
Resmi Gazete'de Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'da değişiklik öngören düzenleme yayımlandı. Yeni düzenleme kapsamında ilgili kanuna ek bir madde eklendi. Ek madde ile Kanal İstanbul Projesine devlet garantisi sağlandı.

KANAL İSTANBUL'A DEVLET GARANTİSİ

Siyaset gündeminin en çok konuşulan başlıklarından birisi olan Kanal İstanbul Projesine dair yeni bir düzenleme yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında Kanal İstanbul Projesinde uygulanacak yap işlet devlet modeline devlet garantisi verildi. İşte düzenlemeye dair madde.

Resmi Gazete'de Yer Alan Düzenleme

Resmi Gazete'de Yayımlanan ve Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde.

"“GEÇİCİ MADDE 4 – 15/3/2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 1l/A maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 8/A maddesi hükümlerine tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf olabilir.”

'Kanal İstanbul'a Devlet Garantisi Verilmiş Oldu'

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Çelik'te kendisine ait sosyal medya hesabından alınan karara dair detauları duyurdu. Cevahir Efe Akçelik, Twitter hesabından Resmi Gazete'de yayımlanan karar metninin bağlantısını paylaşarak "Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek Kanal İstanbul'a devlet garantisi verilmiş oldu." açıklamasında bulundu.
Yorumlar (0)