Yapı Ruhsatlarının Azalmasıyla Malzemeci Hızlı Büyüdü

Yapı Ruhsatlarının Azalmasıyla Malzemeci Hızlı Büyüdü
Yapı ruhsatlarının azalması nedeniyle müteahhitler finans sıkıntısı yaşamamak adına bu dönemde ellerindeki inşaatları tamamlamaya çabalıyorlar. Seramik sektörüne baktığımızda sektörün 2017 yılı beklentileri de pozitif yönde.

Yapı ruhsatlarının azalması nedeniyle müteahhitler finans sıkıntısı yaşamamak adına bu dönemde ellerindeki inşaatları tamamlamaya çabalıyorlar. Seramik sektörüne baktığımızda sektörün 2017 yılı beklentileri de pozitif yönde.

Yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatlarının azalması nedeniyle müteahhitler finans sıkıntısı yaşamamak adına nakit ihtiyacı oluşmaması için bu dönemde ellerindeki inşaatları tamamlamaya çabalamaktadır.Malzeme pazarı içinde büyük yer kaplayan seramik sektörüne baktığımızda sektörün 2017 yılı beklentileri de pozitif.

Seramik ve vitrifiye sektörüne bakıldığında, 2017 yılı ocak ayı ile beraber başta inşaattaki hareketlilik, 2016 yılına göre daha hareketli geçeceğini göstermeye başladı. Konut sektöründe artan satışlar da seramik ve vitrifiye üreticilerine yansıması pozitif yönde oldu. Bu sebeple de seramik sektörü büyümeye başladı.

Yapı Ruhsatlarının Azalmasıyla Malzemeci Hızlı BüyüdüKonut Satışlarının Artması Seramik Sektörünü Hızlandırdı


Yılın ilk yarısında yüzleri gülen üreticilerin yılın 2. yarısında bu hızın ivmelenmesi için 2016 yılındaki büyümenin üstüne çıkması bekleniyor. Seramik sektörüne baktığımızda malzeme pazarı içinde büyük bir yere sahip olduğu görülmekte ülkemizdeki sorunlara rağmen ihracatın yardımıyla yılı büyüme ile kapattı.

Gayrimenkulde seramik sektörünü etkileyen 3 faktör vardır. Bunlar el değiştiren binalar yeni binalar ve Kentsel Dönüşüm geçiren binalar. Bu faktörlerin her birinde de konutların vitrifiye ve seramik ihtiyacı meydana gelmektedir. 2017 yılının ilk çeyreğinde alınan yapı ruhsatları 2016 yılına göre bina sayısı olarak yüzde 15, daire sayısı olarak yüzde 11.6 oranında azaldı. Seramik ve vitrifiye inşaatın en son aşamasında kullanılan ürünler olduğundan yapı ruhsatlarının artışı ve azalışı ancak bir yıl sonunda hissedilmektedir.

İnşaat malzemeleri ihracatında 2016 yılında gerileme yaşandı. İnşaat malzemeleri ihracatı 2016 yılında 15.2 milyar dolara indi, ithalat ise 9.3 milyar dolara yükseldi. inşaat işlerinin enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yeniden canlanmaya başlaması ve enerji ihraç eden ülkeler de inşaat malzemesi talebi de artacaktır. ABD'de yeni yönetim altyapı yatırımlarına ağırlık vereceğinden inşaat işleri artacak. Ayrıca Rusya ile ilişkilerimiz düzelmeye başladığından bu da ihracatımızı artıracaktır. Irak pazarındaki sıkıntılar ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yeni işlerin azalması nedeniyle ihracat sınırlanacaktır.