EMLAK HABERLERİ

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 2021 Değişikliği Yayımlandı!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında yapım işlerinde uygulanacak ihale şartları için önemli düzenlemeye gidilmiş oldu.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında yapım işlerinde uygulanacak ihale şartları için önemli düzenlemeye gidilmiş oldu.

Kamu İhale Kurumu 2021 yılında uygulanacak olan yeni değişiklikleri belirlemek üzere Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. 

26 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında düzenlenecek olan yeni ihalelerde uygulancak olan bir dizi önemli değişikliğe gidilmiş oldu. 

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 60/A maddesinin onuncu fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları istenir.”

“İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.”

“Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.”

Yeni yönetmelik kapsamında uygulamaya alınan birinci madde 15 gün sonra geçerli olmak üzere yayımlanırken diğer maddeler ise bugün itibari ile uygulamaya alınmış oldu. 

Emlak365.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir