Yüksek Risk Grubunda Bulunan Binalar Yapılan Biran Önce Dönüştürülmeli

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık binalarda deprem risklerine karşı açıklamalarda bulundu.

Yüksek Risk Grubunda Bulunan Binalar Yapılan Biran Önce Dönüştürülmeli

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık binalarda deprem risklerine karşı açıklamalarda bulundu. Yavuz Işık konuşmasında dayanıklılık kapsamında yüksek risk içeren binaların acilen belirlenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini ifade etti. Işık açıklamalarında ayrıca binaların dayanıklılıklarına ilişkin hazırlanan raporlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı (THBB) Yavuz Işık konut sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Türkiye'nin deprem bölgesinde yer alan ciddi deprem riskleri bulunan bir ülke olduğunu ifade eden Yavuz Işık, bu kapsamda yüksek risk sınıfında bulunan konutlarının dönüşümlerinin biran önce yapılması gerektiğini ifade etti. YÜKSEK RİKSLİ YAPILAN BİRAN ÖNCE DÖNÜŞTÜRÜLMELİTürkiye Hazır Beton Birliği tarafından yapılan açıklamada, depremler sonrasında yıkılmış veya ağır hasar almış binaların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Deprem riski nedeniyle Türkiye'de ki bütün yapıların risk potansiyelinin hesaplanması gerektiği vurgulandı. Bu noktada rapor sonucu yüksek riskli olan binaların acilen yenilenmesi gerektiği vurgulandı.Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı (THBB) Yavuz Işık yapmış olduğu konuşmasında binalarda kalitesiz beton, standartlara uymayan donatı çeliği kullanımı gibi nedenlerin deprem anında yıkılmalara neden olduğunu söyledi. "Bu nedenle, ülkemizin mevcut yapı stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkartılması ve bütün yapıların risk potansiyelinin ortaya konulması kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda, ilk etapta hızlı tarama ile tespit edilecek yüksek riskli yapılar acilen yenilenmelidir." Yapılan açıklamada özellikle 90'lı yıllar ve öncesinde inşa edilen binaların dayanıklılıklarının lle karılan kalitesiz ve dayanım sınıfı düşük olan betonların kullanımı nedeniyle daha az olduğu belirtildi. Bu binaların depreme gerek olmadan çevresel etkilerle yıkılmaya aday bina olduğunu ifade eden Yavuz Işık bu yapıların tamamının yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Emlak365.com


Yorumlar (0)