Yurt dışındaki taşınmazlar için Varlık Barışı kapısı açıldı!

TBMM'de kabul edilen düzenleme ile Varlık Barışı'na yeni düzenleme getirildi. Buna göre, yurt dışındaki taşınmaz mallar için Varlık Barışı yolu göründü. İşte ayrıntılar.

Yurt dışındaki taşınmazlar için Varlık Barışı kapısı açıldı!

Varlık Barışı’na getirilen düzenleme ile yurt dışında taşınmazı bulunan kişileri de ilgilendiren bir gelişme paylaşıldı. Buna göre, Yeni Varlık Barışı düzenlemesiyle yurt dışında bulunan fakat barış kapsamında olmayan taşınmazların da 31 Mart 2023 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye’ye getirilmesinin mümkün olacağı açıklandı.

TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle birlikte, yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınmasına onay verilecek. Söz konusu varlık barışı düzenlemesi için başvurular başladı.

Yurt dışındaki taşınmazlar için Varlık Barışı kapısı açıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni varlık barışı uygulamasına yönelik bir tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğde, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 31 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlara bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Bildirimler yetkili vekiller ve kanuni temsilciler aracılığı ile de yapılabilecek. Gerçek kişilerin ise herhangi bir beyanda bulunması gerekmiyor.

Varlıklar bildirildikten sonraki 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışındaki banka ya da finansal kurumlardan kullanılan 5 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla kredilerin, en geç 31 Mart 2023’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması durumunda, yeni varlık barışından yararlanılması söz konusu olabilecek.

Bu kapsamda banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden, söz konusu varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 ila 31 Aralık 2022 arasında yapılan bildirimler için de yüzde 2, 31 Mart 2023’e kadar yapılan bildirimler için ise yüzde 3 vergi tahsil edilecek.