Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS Puanıyla 171 Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Personel Alımı Yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan resmi ilana göre belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak. Personel alımlarına ilişkin detaylar Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS Puanıyla 171 Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Personel Alımı Yapıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi bir resmi ilan yayımlayarak personel alımlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği esaslarına göre personel alımı yapılacak. Boş kadrolara Muğla Büyükşehir Belediyesi açıktan atama yolu ile memur alımı yapacak.

HANGİ KADROLARDA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Muğla Büyükşehir Belediyesi bir açıklamada bulunarak hangi kadrolarda kaç personel alımı yapılacağını ilan etti. Buna göre kadro dağılımları şu şekilde oluştu:

25 İtfaiye Eri Alımı: Bu kadrolara İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olanlar başvurabilecek. KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alınmış olması istenecek.

25 İtfaiye Eri Alımı: Bu kadrolara herhangi bir önlisans bölümünden mezun olanlar başvurabilecek ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alınmış olması istenecek.

51 İtfaiye Eri Alımı: Bu kadrolara lise ve dengi okullardan mezun olanlar başvurabilecek. KPSS P94 puan türünden en az 50 puan alınmış olması istenecek.

40 Zabıta Memuru Alımı: Bu kadrolara lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümlerinin birinden veya lisans düzeyinde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olanlar başvurabilecek. KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alınmış olunması istenecek.

8 Zabıta Memuru Alımı: Bu kadrolara lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi veya yerel yönetimler bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alınmış olması istenecek.

22 Zabıta Memuru Alımı: Bu kadrolara Mahalli İdareler, Mahalli idareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Adalet meslek Eğitimi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Adalet, Çevre Temizliği ve Denetimi, Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Halkla İlişkiler önlisans programlarından birisinden mezunlar olmuş olanlar başvurabilecek. KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alınmış olunması istenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü  maddesinde belirtilen  süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
-Askerlik ile ilişiği bulunmamak
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek akıl ve beden rahatsızlığı olmamak
-İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşıyor olmak
-KPSS'den ilan edilen asgari puanları almış olmak
-Erkeklerde 167 cm, kadınlarda 160 cm boyunda olmak
-Boyun 1 metreden fazla kısmı ile kilosu arasında 10 kg'den fazla veya eksik bulunmamak
-30 yaşını tamamlamamış olmak
-En az B veya C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
-Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki gerekçelerle işten çıkarılmamış olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alımı başvuruları 24 Mayıs 2021 ile 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular şahsen yapılacak ve adayların boy ve kilo ölçümü işlemleri başvuru sırasında gerçekleştirilecek. Posta veya bir başka yolla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İŞE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemlerinin ardından adayların KPSS puanlarına göre sıralaması yapılacak. İlan edilen kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecekler. Sözlü ve uygulamalı sınava girecek olan adayların sınav puanları belirli bir sistemle hesap edilecek. Zabıta memuru kadrosu için sözlü sınavın yüzde 50'si, uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınarak puanlama yapılacak. İtfaiye eri kadrosu için sözlü sınavın yüzde 40'ı ve uygulamalı sınavın yüzde 60'ı alınarak sınav puanı hesaplanacak. Ardından sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak işe yerleştirmelere dair nahi puan elde edilecek. Oluşan listeye göre de işe yerleştirme yapılacak.

Emlak365.com
Yorumlar (0)