Arsa Ofisi Nedir?

Arsa Ofisi çok sık duyulan bir emlak terimi olup arsa ofisi kanununa tabi olarak hizmet vermektedir.

Arsa Ofisi Nedir?

Arsa Ofisi çok sık duyulan bir emlak terimi olup arsa ofisi kanununa tabi olarak hizmet vermektedir. Peki, arsa ofisi ne demektir? Detaylar haberimizde...

Arsa ofisi, adından anlaşılacağı gibi arsalar üzerine kurulmuş bir ofistir. Bu ofis, arsa üretiminde oluşan yetersizliği konuya bağlı olarak bir kamu yönetiminin merkezi bir kuruluş aracılığıyla müdahale etmesidir.Bu ofis yaklaşık olarak 50 yıl önce kurulmuş olup 1969 yılında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ofis İmar İskân Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmuştur. Bu ofisin genel amacı ve görevi, arsa fiyatlarında oluşan spekülasyonları önlemek, arsaların stoklarının yapılması, alım satım işlemlerinin gerçekleşmesi, kamu yatırım amacı ile olan arsaların takibini sağlamaktır.Arsa Ofisi Genel MüdürlüğüArsa Ofisi, kamu kuruluşlarının müdahalesi dâhilinde kurulmuş olup amacı arsa ile ilgili işlemleri gerçekleştirmektir. 5273 numaralı kanun ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, toplu konutlarda değişiklik yapılması sebebiyle kaldırılmış, bu bölümün yaptığı işlemler ilgili personel ile birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığı çerçevesine alınmıştır.Değişen bu kanuni le Toplu konut idaresinin de yetkileri arttırılmıştır. Bu ofis hemen Bayındırlık Bakanlığına bağlanmamış olup çeşitli bakanlıklara bağlandıktan sonra en son İskân Bakanlığına bağlanmıştır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün değişikliğe uğramış olduğu bakanlıkları sıralayacak olursak;•    1969-1989 yılları arasında İmar ve İskân Bakanlığı’nda•    1989-1999 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda•    1999-2001 yıllarında Başbakanlık’a•    2001-2003 yıllarında Konut Müsteşarlığı’na•    2004 yılından sonrasında ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı kalarak faaliyetlerine devam etmektedir.Arsa Ofisi Kanunu Nedir?Arsa Ofisi Kanunu, Arsa Ofisi Müdürlüğünün kurulmasıyla 1969 da kabul edilmiştir. Bu kanun İskân Bakanlığına bağlı olarak çıkarılmıştır. Arsa Ofisi Kanunu, Arsa Ofisinin tanımını, genel müdürlüğün kuruluş amacını ve görevlerini tanımlamak için çıkarılmıştır. Bu kanun 2004 yılında Arsa ofisinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmasıyla tekrardan değişikliğe uğrayarak günümüzdeki halinin almıştır.Emlak365.com


Yorumlar (0)