Bölge Planı Nedir?

Bölgelerin gelişimi ve güçlenmesinde büyük önem taşıyan bölge planları nedir, nasıl hazırlanır? Detaylar haberimizde.

Bölge Planı Nedir?

Bölgelerin gelişimi ve güçlenmesinde büyük önem taşıyan bölge planları nedir, nasıl hazırlanır? Detaylar haberimizde...

Bölge planı, herhangi bir bölgenin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamak adına yapılan plan ve projelere denmektedir. Söz konusu planlar, bölgeyi ekonomik ve sosyal açıdan kalkındırmayı amaçlamaktadır.Bu kalkındırma amacı hem kamu kuruluşları hem de özel sektör tarafından ortaklaşa yapılmaktadır. Bir nevi bayındırlık faaliyetleri olarak da tanımlanabilen bölge planında uzun süreli ve geniş kapsamlı projeler ortaya konmaktadır.Bölge gelişim planları, belirlenmiş bir bölgede planlanan gelişimin ulusal tabanlı oluşturulan fikir ve projelerin tamamlanmış hâlleridir. Bu fikir ve projeler genellikle;-    Tarım-    Sanayi-    Teknoloji ve yenilik-    Turizm-    Bilim-    Spor Alanlarında oluşturulmaktadır. Dolayısıyla bir bölgenin kalkınması ve geliştirilmesi için bu sayılan sektörlerde yapılan faaliyetlerin bir sonucu olarak bölgede canlılık ve istihdam olanakları yaratılır. Bu neticeye varabilmek için de kamu kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları birlikte hareket ederler.Bölge Planı Nereden Kontrol Edilir?Herhangi bir yerde tasarlanmış olan gelişme ve kalkındırma faaliyetleri, bölge planı dahilinde oluşturulduğunda Devlet Planlama Teşkilatı çatısı altında toplanır. Bu teşkilat bölge planının bütün sürecini tek elden yürütebilmektedir. Buna ek olarak; Ankara Kalkınma Ajansı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Mevlana Kalkınma Ajansı gibi daha küçük çapta yerel kontrol merkezleri bulunmaktadır.Bölge Planının Faydaları Nelerdir?Bölge planı, bir bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik oluşturulan tüm çalışmaların kapsamlı ve uzun bir sürecini içerdiğinden sosyal ve ekonomik açıdan birçok faydaya zemin oluşturmaktadır. Ülkenin ya da bölgenin gelişmişliğinin bir göstergesi olan bayındır hâle getirme işlemleri bölge planı dahilinde oluşturulmaktadır. Yapılan faaliyetler neticesinde iş gücü potansiyeli artan bölgenin sosyal ve ekonomik imkânları da artmaktadır. Bölge planı, ayrıca girişimcilere de teşvik sağladığı gibi yatırım projelerine de olanak vermektedir.Emlak365.com


Yorumlar (0)