Boşandıktan / Boşanmadan Sonra Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Aile konutu olarak kullanılan taşınmazlar için talep edilmesi durumunda aile konutu şerhi konulabilmektedir. Peki, boşanmadan sonra aile konutu şerhi nasıl kaldırılır?

Boşandıktan Sonra Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Evlilik sonrası ortak konut olarak kullanılan taşınmaz kanun kapsamında aile konutu olarak kabul edilir. Taraflardan birinin talep etmesi durumunda bu konuta ait tapuya aile konutu şerhi konulabilir. Aile konutu şerhi bulunan tapu tarafların her ikisinin de yazılı onayı olmaksızın satılamaz, ipotek olarak gösterilemez. 

Genelde tarafların evlilik boyunca aile konutu güvence altına almak ya da boşanma ihtimali olması durumunda diğer tarafın öteki eşin rızasını almadan satış yapmasını engellemek adına tercih edilen bir işlemdir. Günümüzde bankaların ipotek işlemlerinin artması üzerine evlerini korumak isteyen eşler tapuda aile konutu şerhi işlemini tercih etmektedir. 

BOŞANDIKTAN SONRA TAPUYA AİLE ŞERHİ KONULABİLİR Mİ?

Hayır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile "Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz" denilerek boşanma sonrası aile konutu şerhi konulamayacağı ilan edildi. 

BOŞANMADAN SONRA TAPUDAN AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KALDIRILR?

Boşanmanın ardından aile birliği bozulduğu için tapu üzerine daha önce konulan aile konutu şerhi de otomatik olarak geçerliliğini yitirmiş olur. Bunun için şerhi kaldırmak isteyen tarafın istenilen evraklar ile tapu müdürlüğüne başvuru yaparak şerhin kaldırılmasını talep etmesi yeterlidir. 

Bu başvuru sonrasında aile konutu şerhi tapu müdürlüğünde yapılan işlem ile silinir ve tapu sicili üzerinden kaldırılır. Böylelikle eşlerin rızası aranması zorunluluğu ortadan kalkmış olur.