Damga vergisi nedir, hesaplama nasıl yapılır?

Resmi işlemlerin belgelenmesi sürecine sık sık kullanılan damga vergisi konut satışlarında da gündeme geliyor. Damga vergisi nedir, damga vergisi oranı hesaplama nasıl yapılır?

Damga vergisi nedir, hesaplama nasıl yapılır?

Taraflar arasında yapılan her türlü resmi sözleşme sonrasında alınan vergi türüne damga vergisi denir. Kişiler-kişiler, kişiler-kurumlar, kurumlar-kurumlar arasında imzalanan ve hukuki olarak geçerli olan tüm sözleşmeler damga vergisine tabi olur. Damga Vergisi Kanunu'na göre, imzalanan tüm sözleşmelerden damga vergisi alınır. Sözleşmelerde yer alan imza ıslak imza olabileceği gibi e-imza ya da imza yerine geçen başka bir işaret de olabiliyor.

DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

İmzalanan sözleşmenin tarafları damga vergisi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Kişiler ile resmi kurumlar arasında yapılan sözleşmelerde ise damga vergisinin kişiler öder. Vergi borcundan doğan sorumluluklardan da her iki taraf da sorumludur. Sözleşme imzalanma tarihinden sonra 15 gün içerisinde tarafların beyannamede bulunması ve vergi borcunu ödemesi gerekir. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve sürekli damga vergisi mükellefi olan kişiler için damga vergisi ödeme tarihi farklıdır. Bu kişiler, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren gelecek ayın 21'ine kadar beyanname vermek ve 26'sına kadar da vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Damga vergisi nedir, hesaplama nasıl yapılır?

DAMGA VERGİSİ HESAPLAMA

Her sene belirlenen damga vergisi oranları Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yer alır. İşlem türüne göre damga vergisi oranları değişir. Hesaplama yapılırken hem sayfa sayısı hem de nüsha sayıları dikkate alınarak hesaplama yapılır. Her bir nüshada ayrı ayrı damga vergisi alınır. Tek bir kağıttan ibaret olan sözleşme içerisinden birbirinden bağımsız 2 farklı işlem olması durumunda iki işlem için ayrı ayrı damga vergisi alınır.