Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyetten farkı nedir?

Elbirliği mülkiyeti ile paylı mülkiyet kendi aralarında sık sık karıştırılmaktadır. Peki, elbirliği mülkiyet nedir ve paylı mülkiyetten farkı nedir? Yanıtı haberimizde.

Elbirliği mülkiyeti nedir, paylı mülkiyetten farkı nedir?

Elbirliği mülkiyeti, bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin pay oranlarının açıkça belirtilmeden malik olmaları durumuna verilen isimdir. Elbirliği mülkiyeti, Türk Medeni Kanunu’nda da açıkça ifade edilmiştir. 701. Maddeye göre, ‘Kanun ya da kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmamakta ve her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır ‘’ olarak belirtilmiştir.

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyetten farkı nedir?

Elbirliği mülkiyetiyle paylı mülkiyet birbirlerine benzer gözükseler de ikisini ayıran belli başlı kurallar bulunmaktadır. Elbirliği mülkiyeti, paylı mülkiyetten farklı olarak ortaklar arasında bağlantı sağlayan hukuki bağın zorunlu olarak kurulmuş olmasıdır.

Fakat paylı mülkiyet ile elbirliği mülkiyeti; ortak mülkiyetlerin oluşumu ile temelde ayrılmaktadır. Ayrıca paylı mülkiyette payda, maddi olarak değilse bile itibari bir miktar olarak belli olmaktadır ancak elbirliği mülkiyetinde paylar belli değildir. Bir de maliklerin belli olmayan payları üzerinde tek başına hareket etme yetkileri yoktur.

Bir mal üzerinde ortak hakları ve yükümlülükleri olan ortakların bu maldaki tasarrufları kanun ve sözleşme hükümleri ile belirlenmektedir. Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan hiçbiri sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece diğerlerinin onayı olmadan, malın tamamında ya da payı olan bölüm üzerinde etkinlik gösteremiyor. Bunun nedeni ise elbirliği mülkiyetinde, ortakların hakkının belli bir paya değil, malın tamamına ilişkin olmasından kaynaklanmaktadır.