Hisseli Tapularda Hissedarlardan Biri Hissesini Satmak İstemezse Ne Olur?

Gayrimenkulün birden fazla hak sahibi olduğu durumlarda hisseli tapularda satış işlemlerinin nasıl olduğu kafa karıştırıyor. Hisseli tapularda hissedarların biri satışa onay vermezse ne olur, nasıl bir yol izlenir?

Hissedarlardan Biri Hissesini Satmak İstemezse Ne Olur?

Taşınmaz bir mal üzerinde hak sahibi olan kişilerin adlarının ve sayılarının olduğu tapu türüne hisseli tapu denir. Bir taşınmaz sadece bir kişiye ait olabildiği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor. Bu tip durumlarda taşınmazda dakkı olanların isimlerinin yer aldığı tapular hisseli tapu olarak geçer. Hisseli tapularda elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet olmak üzere iki ayrı tür bulunur. Elbirliği mülkiyetinde, hak sahiplerinin hangi bölgede ne kadar hakkı olduğu belirtilmez. Bu durumda paydaşların kendi aralarında buna karar vermeleri gerekir. Paylı mülkiyette ise taşınmaz mülkte hak sahibi olanların hangi oranda hak sahibi oldukları belirtilir.

HİSSELİ TAPUDA SATIŞ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Hisseli tapu satışı her zaman zor olan tapu türüdür. Toplu satışta tüm hissedarların bizzat bulunması gerekir. Ya da toplu olarak avukata vekaletname verilmesi gerekir. Hissed sahiplerinden biri hissesini satmak istemezse satış iptali için dava açabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması için hissedarlarını hepsinin paylarını satmak istemesi gerekir.

Hisseli Tapularda Hissedarlardan Biri Hissesini Satmak İstemezse Ne Olur?

HİSSEDARLARDAN SADECE BİRİ SATIŞMA YAPMAK İSTİYORSA

Hissedarlardan sadece biri satış yapmak istiyorsa öncelikle diğer hissedarlara almak isteyip istemedikleri sorulur. Almak isteyen olursa ilk satış hakkı eski hissedarlar için daha uygundur. Hissedarlar arasından hisseyi almak isteyen çıkmazsa dışarıdan başka bir hissedar bulunur ve satış yapılır.

HİSSEDARLARDAN BİRİ SATIŞ YAPMAK İSTEMİYORSA

Hisseli tapu satışlarında hissedarlardan sadece biri satışa karşı çıkarsa şufa davası açılır. Şufa hakkının amacı hisseli gayrimenkulün hissedarlar arasında kalmasını sağlamaktır. Bu hak ile üçüncü kişilerin taşınmak üzerindeki hakimiyetini zorlaştırmak ve mevcut hissedarlar arasında anlaşma sağlamak amaçtır.