İmar Planı Nedir, Nasıl Öğrenilir, Nereden Alınır?

Kanal İstanbul projesi ile bir kere daha gündeme gelen imar planı kavramı vatandaşlar tarafından da araştırılmaya başlandı.

İmar Planı Nedir, Nasıl Öğrenilir, Nereden Alınır?

Kanal İstanbul projesi ile bir kere daha gündeme gelen imar planı kavramı vatandaşlar tarafından da araştırılmaya başlandı. Peki, imar planı nedir, nereden alınır, nasıl öğrenilir?

En çok konuşulan emlak terimleri arasında yer alan imar planı yaşam yerlerinin en önemli unsurudur. İMAR PLANI NEDİR?O bölgede yaşayan insanların en iyi oturma, sağlık, eğlence, çalışma, ulaşım dinlenme gibi benzer koşullarla birlikte düşünülen en refah seviyede yaşam koşullarını sağlamak adına oluşturulması gereken çözümleri içeren harita ve tematik planlardır. Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Nazım imar planları uygulamayı üstlenen belediyenin kendi sorumluluğu altındadır. Hazırlanan imar planları belirli sürelerde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre değiştirilebilir ya da planlara ilaveler yapılabilmektedir. İmar planında yapılan değişiklikler Revizyon İmar Planı, İlave İmar Planı ve Mevzi İmar Planı olarak 3 ana grupta gerçekleştirilmektedir. İMAR PLANI NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN ALINIR?İmar planlarında yapılan tüm değişiklikler ve yeni hazırlanan imar planları mutlaka önceden ilan edilmekle sorumlu tutulmaktadır. Bakanlık nezdinde yapılan değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeler tarafından yapılanlar ise ilgili belediye tarafından ilan edilir ve bu sürece "askıya çıkmak" adı verilir. İmar planı 15 gün boyunca ilan edilerek askıda kalır. Bu süreçte imar planına itiraz süresi işler. İtiraz edilmeyen imar planı 15 gün sonunda kabul edilmiş sayılır ve yürürlüğe girer. Emlak365.com


Yorumlar (0)