Kadastro askı ilanına itiraz süresi ne kadardır?

Taşınmaz sahiplerinin hak kaybına uğramaması adına en çok dikkat etmeleri konuların başında kadastro çalışmaları yer almaktadır.

Kadastro itirazına süre uyarısı!

Kadastro çalışmaları olası hak kayıplarının önlenmesi amacı ile taşınmaz sahipleri tarafından yakından takip edilmelidir. Taşınmaz sahiplerinin bu süreçte taşınmaza ait olan tüm eski tapu kaydı, vergi kaydı, veraset belgesi, harici senet vs. gibi evrakları ve belgeleri adastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır. 

Yine taşınmaz sahiplerinin mümkün olduğunca kadastro çalışmaları tamamlanana kadar sınırlandırma, ölçü ve tespit işlemleri sırasında hazır bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Peki, kadastroya itiraz süresi ne kadardır?

KADASTROYA İTİRAZ ZAMANAŞIMI! 

Kadastro işlemlerinin yakından takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan işlemlerde bir hata olduğunun tespit edilmesi durumunda ya da itiraz edilmek isteniyorsa bu durumda ölçülmedik yer kalmadığına yönelik bildirim tutanağı hazırlanana kadar kadastro müdürlüğü ve kadastro teknisyenliğine yapılması gerekir. 

Kadastro askı ilanına itiraz süresi 30 gün ile sınırlı olup, bu nedenle kadastro sonuçlarının ilan edileceği bu süreyi takip etmeleri gerekmektedir. 30 günlük askı ilan süresi dolmadan yetkili kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılan itirazlar karara bağlanır. 

Bu sürenin geçmesi durumunda ise itiraz etmek isteyen kişilerin kadastro tespitlerinin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık hak düşürücü süresi içinde itiraz etmesi gerekir. Bu itirazlar mahallin hukuk mahkemelerine açılmaktadır. Bu süre sona ermesine rağmen itirazda bulunmayan ya da süresi içerisinde itiraz etmeyen kişilerin yapılan çalışmaları resmi olarak kabul ettiği sonucuna varılır.