KAKS hesabı nedir, nasıl yapılır?

Emlak terimleri içerisinde yer alan KAKS ile alakalı olarak büyük bir merak bulunuyor. KAKS nedir? KAKS hesabı ne işe yarar? KAKS hesabı nasıl yapılır?

KAKS hesabı nedir, nasıl yapılır?

Emlak terimi olarak KAKS ile alakalı ayrıntılı bilgiler merak ediliyor. KAKS nedir, ne için kullanılır? İnşaatlar için KAKS neden önemlidir? KAKS hesabı ile inşaatlarda hangi detaylar belirlenir? KAKS hesabı yanlış yapılırsa ne olur? KAKS hesaplanırken hangi formüller kullanılır?

KAKS NEDİR?

İmar planlarında yer alan KAKS bir arsa üzerinde toplam net inşaat alanının belirlenmesinde kullanılacak rakamdır. Esasında kat alanı katsayısı anlamına gelmektedir. Bir diğer adı da emsaldir. Bu emsal sınırı aşılmamak kaydıyla inşaatlar projelendirilebiliyor. Net inşaat alanı KAKS ile hesaplanıp binalar ona göre tasarlanır.

KAKS NASIL HESAPLANIR?

KAKS hesaplamanın belirli formülleri vardır. Eğer imar planı ve notlarında aksi şekilde bir hüküm bulunmuyorsa net parsel alanı üzerinden bu hesaplama yapılır. Ancak bazı alanlar KAKS kapsamında olmayabilir. Yapılacak binanın bütün katlarındaki toplam alanı ifade eden KAKS alanı içerisinde bodrum kat, asma kat, çekme kat, çatı katı, kapalı çıkmalar da dahil edilmektedir. Işıklıklar çıktıktan sonra kalan toplam alan KAKS alanı olarak belirlenmektedir.

KAKS hesabı esasında kolay bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle o arsa için belirlenen KAKS oranının bilinmesi gerekiyor. Bu imar planlarında veya eklerinde yer almaktadır. Bir arsa için KAKS oranı 0,20, 0,30, 0,40, 1, 1,5, 2, 2,5 ve 3 arasında değişebilir. Bir arsaya inşaat yapılacaksa arsanın toplam alanı ile KAKS oranı çarpılır. Bu şekilde toplam inşaat alanı bulunur. 1.000 metrekarelik bir arsanın KAKS oranı 2 ise o arsanın üzerindeki toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçemez.