Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı! Miras Haksızlığı ve Anlaşmazlığı Nasıl Çözülür?

Miras paylaşımı hukuki kurallara uygun olarak yasal mirasçılar arasında yapılmakta ya da vasiyetname varsa buna göre yapılmaktadır. Peki, kardeşler arasında miras kavgası olursa nasıl çözülür?

Miras Haksızlığı ve Anlaşmazlığı Nasıl Çözülür?

Kardeşler arasında en sık yaşanan anlaşmazlıkların başında miras paylaşımı yer almaktadır. Miras paylaşımında kardeşler arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda yargı yolu açılır. Yasal mirasçılar yapılan miras paylaşımına razı değilse miras davası açılır. 

Kişinin hayatını kaybetmesi durumunda yaşantısı boyunca elde etmiş olduğu tüm birikimleri gibi borçları da yasal mirasçılarına kalır. Mirasın nasıl bölüşüleceği, mirasçıların hakları ve sorumlulukları yasalar ile belirlenmiştir. Miras bırakanın vasiyeti varsa mirası bu vasiyete göre belirlenir. Miras yoksa mirasçılık yasasına göre alt soyu sıralamasına göre paylaştırılır. 

KARDEŞLER ARASINDA MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras paylaşımı vasiyet varsa bu vasiyete göre yapılır. Kardeşler miras paylaşımında birinci sırada yer alır. Vefat eden kişinin eşi yaşıyorsa eşin payı 1/4 olarak uygulanırken kardeşler ise geriye kalan 3/4 payı paylaşır. Kendi aralarında eşit olarak paylaştırılan miras böylelikle kardeşler arasında paylaştırılmış olur. 

Eş ile birlikte 5 kardeş mirasçı olarak pay alacaksa, her biri 3/4'lük miras payının 1/5'ine sahip olacağından dolayı kardeşlerden her birine 3/20 pay düşer. Medeni kanunlara göre erkek ve kadın arasında bir pay farkı bulunmamaktadır. Bu paylaşım konusunda kardeşlerin itirazı olması halinde miras davası açılması gerekir. Miras davası ile mahkeme kardeşler arasında yasalara uygun olarak mirasın paylaşımını gerçekleştirir. Miras davasında mal paylaşımı yapılır. Hukuka uygun bir miras paylaşımı için kişilerin hem dava süresini kısaltmak hem de haklarını korumak adına miras hukuku avukatı tutulması önerilmektedir.