Kot Farkı Nedir, Binalara Kot Nasıl Verilir?

Özellikle de yokuş olan alanlarda kot farkı büyük önem taşırken binaların inşaatı konusunda da çok konuşulanlar arasında yer almaktadır. Peki, kot farkı ne demek, binalara kot hesaplaması nasıl yapılır?

Kot Farkı Nedir, Binalara Kot Nasıl Verilir?

Hazırlanan imar durumu ya da vaziyet planı ile parsellerin köş noktaları ile yapılacak binaların köşe noktaları özel bir kroki ile gösterilmekte olup bu krokiye kot farkı adı verilmektedir. 

En basit tabir ile iki nokta arasında bulunan yükseklik farkı kot farkı olarak tanımlanmaktadır. Ev sahibi olmak ya da kiralamak isteyen kişilerin çok daha ucuz fiyatlarla satılması ve kiraya verilmesi nedeni ile aşina oldukları kot altı terimi de buradan gelmektedir. Giriş katının altında bulunan dairelere kot altı adı verilmektedir. 

BİNALARA KOT NASIL VERİLİR?

Hesaplama yapılacak olan parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında 3.50 metre ya da daha fazla kot farkı bulunması halinde binanın oturacağı alan kademelendirilmektedir. Her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi için +-0.00 seviyesi  kabul edilmek suretiyle kot belirleme işlemi yapılır. 

Hali hazırda tretuvarı bitmemiş ve kırmızı kotu tespit edilmemiş olan yollarda yapılacak olan tespit işi inşaatın yetkilisi tarafından yapılan müracaat ile yolun profilinin çıkarılıp yola ilişkin kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması işi ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yapılır. İlgili belediye başkanlığı bu işlemi talebi takip eden 30 gün içerisinde yapmakla yükümlüdür. 

Kot alınan yola olan uzaklığını 6 metreyi aştığı ayrık nizam binalarda bu işlem bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınmaktadır. Yol kenarında korunması gereken bir set bulunuyorsa bu durumda kot set üzerinden verilmektedir.

Yorumlar (0)