Müşterek Tapu Nasıl Bölünür, Hangi Belgeler Gerekir?

Müşterek tapuya sahip olan gayrimenkullerin nasıl bölünebileceği merak ediliyor. Hisseli tapu nasıl bölünür? Hangi hissedar ne kadar pay alır? Hisseli tapu bölünürken uyulması gereken kurallar nelerdir?

Müşterek Tapu Nasıl Bölünür, Hangi Belgeler Gerekir?

Türkiye’de uygulanan tapu sistemine göre bir gayrimenkul birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde bulunabilir. Hisseli tapu veya müşterek tapu denilen bu tapu türünde bazı farklı uygulamalar olabilmektedir. Ortak bir mülkiyet olduğu için müşterek tapuya sahip olan gayrimenkullerin idaresi oldukça sıkıntılıdır. Bundan dolayı da müşterek tapu nasıl bölünür sorusunun cevabı sıklıkla aranmaktadır.

MÜŞTEREK TAPU NASIL BÖLÜNÜR?

Hisseli tapu bölünmek isteniyorsa tapuda ifraz işlemi yapılması gerekiyor. Bu işlem ile tapu ayrılacaktır. Ancak her gayrimenkulde ifraz işlemi uygulanması mümkün değildir. Örneğin bir ev için 3 hissedarlı bir müşterek tapu varsa bu tapuda bölme işlemi yapılamaz. Evin tapusu tek olacaktır. Lakin arazilerde bu işlem bazı şartlarda uygulanabilmektedir.

Müşterek tapuya sahip arazilerde bölme işlemi yine bazı kurallara göre yapılabilir. Türkiye’de özellikle tarımsal üretimin devam ettirebilmesi için tarım arazilerin belirli bir büyüklüğün altına düşmesine izin verilmemektedir. Eğer müşterek tapu bir tarım arazisine aitse ve bölünme işlemi ile bu sınırın altına düşülüyorsa bu tapu için de bölünme işlemi yapılamaz.

Müşterek tapunun bölünebilmesi için ilk olarak harita ve kadastro mühendislerine arsa ayırma planı hazırlatılması gerekiyor. Bu plan ardından Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne sunularak onaylanması bekleniyor. Onay verilmesinin ardından ise ek belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Buna göre hissedarların nüfus cüzdanları, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları ve gayrimenkulü olduğu yerde bulunan belediye encümeni onayı temin ediliyor. Bu sürecin ardından herhangi bir eksiklik, kanuna aykırılık yoksa hisseli tapunun bölünmesi sürecine başlanıyor. Süreç tamamlandığında ise hissedarlar bağımsız olarak tek kişinin mülkiyetinde bulunan ayrı ayrı tapulara sahip oluyorlar.