Paylı Mülkiyet, Müşterek Mülkiyet Ne Demek?

Taşınır ya da taşınmaz bir malın üzerindeki hak sahibine o eşyayı kullanma, tasarruf etme ve yararlanma yetkisi veren ayni ve mutlak hakka mülkiyet adı verilmektedir. Mülkiyet hakkı paylı mülkiyet ve müşterek mülkiyet olarak kurulabilmektedir.

Paylı Mülkiyet, Müşterek Mülkiyet Ne Demek?

Mülkiyet taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinde hak sahibine o eşyayı dilediği gibi kullanma, yararlanma ve eşyanın üzerinde tasarruf etme hakkı veren yetkidir. Bu hak paylı ya da müşterek şekilde kurulabilmektedir. 

PAYLI MÜLKİYET NE DEMEK / NEDİR?

Müşterek mülkiyetin halk arasında kullanılan bir diğer deyimi de paylı mülkiyet adı verilmektedir.Paylı mülkiyette o taşınmaz üzerinde hak sahibi olan herkesin payları belirlidir.

MÜŞTEREK MÜLKİYET NEDİR / NE DEMEK?

Mülkiyetin birden fazla kişiye ait olduğu taşınmaza müşteri mülkiyet adı verilmektedir. Bir taşınmazın fiilen bölüşülememesi ve bu nedenle birden fazla kişinin hak sahibi olması durumunda müşterek mülkiyet ortaya çıkar. 

Bu hak türü genelde miras paylaşımı sonrasında ortaya çıkmaktadır. Bu tip mülkiyet yönteminde müşterek mülkiyet kurulan taşınmazın gelir - giderleri payları dahilinde bölüştürülmekte olup yine masraflar da payları oranında bölüştürülerek ödenir. 

Müşterek mülkiyet sadece söz konusu taşınmazın bölümesi ya da satılması durumunda sona erer. Medeni Kanunun 659. maddesine göre paydaşlardan biri kendi payını devretmek isterse diğer paydaşların ön alım hakkı ortaya çıkar. Yani satılan payı satın alma hakkı diğer paydaşlara aittir.

PAYLI MÜLKİYET NE ZAMAN SONA ERER?

Paylı ya da müşterek mülkiyet payın devredilmesi ya da satılması yolu ile sona erer. Ortaklardan biri payını satmak isterse öncelik diğer ortakalara aittir. Diğer ortakların alım yapmayacak olması durumunda bu payı bir başkası alabilir. Yine bir ortağın payını diğerine devretmesi ile de paylı mülkiyet sona erer.

Yorumlar (0)