Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir, Ne Demektir, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Konut satışlarında sıklıkla tercih edilen yöntemler arasında yer alan satış vaadi sözleşmesi sıklıkla gündeme gelmektedir. Peki, satış vaadi ne demektir, satış vaadi sözleşmesi nedir, nelere dikkat edilmelidir, noter üzerinden yapılması zorunlu mudur?

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir, Ne Demektir, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Konut satışlarında sıklıkla tercih edilen yöntemler arasında yer alan satış vaadi sözleşmesi sıklıkla gündeme gelmektedir. Peki, satış vaadi ne demektir, satış vaadi sözleşmesi nedir, nelere dikkat edilmelidir, noter üzerinden yapılması zorunlu mudur?

Noter üzerinden yapılan resmi işlemler arasında yer alan satış vaadi sözleşmesi konut satışlarında gündeme gelmektedir. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDİR / NE DEMEKTİR?Bir taşınmaz hakkında belirlenen satış bedeli rakamı üzerinden satıcının gayrimenkul satışını gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği, alıcının ise bu taahhütün yerine getirilmesi halinde söz konusu rakamı ödeyerek gayrimenkulu satın almayı taahhüt ettiği sözleşmeye satış vaadi sözleşmesi adı verilmektedir. Bu taahhüt ile her iki tarafta yükümlülük altına girmekte, satıcı taraf taşınmazı satacağını, alıcı taraf ise bu taşınmazı satın alacağını taahhüt etmektedir. Bir nevi satış öncesi ön sözleşme olarak düzenlenen satış vaadi sözleşmesi noterler tarafından düzenlenmektedir. Noter tarafından düzenlenen bu sözleşme tüm resmi işlemlerde geçerli olarak kabul edilmektedir. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR, NELER OLMALIDIR?Satış vaadi sözleşmesinde mutlaka tarafların resimleri ve noter imzası ile mührünün olması zorunludur. Sözleşme metninde satışa konu olan taşınmazın tarafların hakları, borçları, konutun teslim şartları, tarihi, teslim süresi, satış bedeli ve ödeme yöntemi mutlaka açık bir ifade ile tartışmaya mahal vermeksizin yer almalıdır. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TAPU ŞERHİ GEREKLİ Mİ?Evet, satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh olarak düşülmelidir. Bu sayede sıklıkla karşılaşılan aynı konutun birden fazla kişiye satılması riski ortadan kaldırılmış olur. Bu şerhin süresi 5 sene ile sınırlandırılmakta olup 5 sene sonra şerhin hükmü kalmıyor. Emlak365.com


Yorumlar (0)