Sükna Hakkı Nedir, Devredilebilir Mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 823. maddesi kapsamında belirlenen haklardan biri de Sükna Hakkı olarak öne çıkmaktadır. Halk arasında oturma hakkı olarak bilinen bu hak taşınmazlar üzerinde sahibine belirli tasarruf yetkisi verir. Peki, sükna hakkı nedir, devredilebilir mi?

Sükna Hakkı Nedir, Devredilebilir Mi?

Sükna hakkı taşınmazlar üzerinde kurulan haklardan biri olup halk arasında daha ziyade oturma hakkı olarak anılmaktadır. 

SÜKNA HAKKI NEDİR, NE DEMEK?

Oturma hakkı ya da gerçek deyimi ile sükna hakkı Türk Medeni Kanunu kapsamında belirlenmiş bir hak olup 823. maddesi kapsamında açıklanmıştır. Bu hak ile kişiye evin tamamında ya da belirlenen bir kısmında ikamet etme hakkı tanınır. Yani kişinin böyle bir hakkı varsa bu hakkın kapsamına giren taşınmazda ikamet etme hakkı kazanmış olur. 

SÜKNA HAKKI DEVREDİLEBİLİR Mİ, MİRAS BIRAKILIR MI?

Sükna hakkının en önemli özelliği kişiye özel bir hak olmasıdır. Yani bu hakkın bir başkasına devredilmesi ya da miras yolu ile bir başkasına bırakılması ne yazık ki söz konusu değildir. 

Sükna hakkı çoğu zaman kira ile kıyaslanmakta olup aslında ikisi bibriinden çok farklıdır. Ayni haklar arasında yer alan sükna hakkı tapuda gösterilmekte, tapu kütüğünde irtifak hakları sütununda gösterilmektedir. Kiralama işlemi ise şahsi haklar arasında yer almakta olup şerhler sütununda yer alır. Kiralama işleminde taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanması yeterli olurken sükna hakkının tesisi için ise tapuda senet benzeri kil şartı aranmaktadır. 

Kiralama işlemi konutların yanı sıra bahçe, arsa, devremülk ve yazlık gibi taşınmazlar için de kullanılabilirken sükna hakkı ise sadece ve sadece konutlarda kurulabilen bir haktır.

Yorumlar (0)