Tapu Devri Nedir, Nasıl Yapılır, Hangi Belgeler Gerekir 2022?

Taşınmazların kullanım hakkının değiştirilmesinde sıkça gündeme gelen tapu devrinin ne olduğu, nasıl yapılacağı ve tapu devri için gereken belgeler merak ediliyor. Detayları haberimizde.

Tapu Devri Nedir, Nasıl Yapılır, Hangi Belgeler Gerekir 2022?

Konut, arsa, arazi, iş yeri gibi taşınmazların kullanım haklarının eski sahibinden yeni sahibine resmi olarak geçmesi ve kayıt altına alınması tapu devri olarak adlandırılır. Devir işlemi ile satış işlemi birbirinden farklıdır. Tapu devrinde taşınmaz mal başkasından bir bedel talep etmeden devredilir. Satışta ise taşınmaz için bir bedel belirlenir ve o bedel karşılığında tapu devri yapılır.

TAPU DEVRİ NASIL YAPILIR?

Tapu devri genellikle aile içerisindeki bireyler arasında yapılır. Bu işlem bedelsiz tapu devri olarak adlandırılır. Aile içinde tapu devir işlemi yapılırken tapu senedi, devreden ve devralan kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, vesikalık fotoğraf gibi bazı belgeler istenir. Diğer tapu işlemlerinde olduğu gibi aile içi tapu devir işlemlerinde de taşınmazın bağlı olduğu Tapu Müdürlüğünde işlemler yapılır. Tapu devir işlemi için Tapu Müdürlüğü tarafından istenen belgeleri tamamlamak, tapu harcı ve tapu döner sermaye bedelini ödemek gerekir. İki işlemin gerçekleştirilmesinden sonra tapu devri işlemleri başlatılarak 1-2 gün içerisinde süreç tamamlanabilir.

 TAPU DEVRİ İÇİNTapu Devri Nedir, Nasıl Yapılır, Hangi Belgeler Gerekir 2022?

GEREKEN BELGELER

*Nüfus cüzdanı ve temsil belgesi (taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi)

*İcra Müdürlüğü’nün Satış Müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise)

*Mahkeme Müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise)

* Bina vasıflı taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası

*İlgili belediyeden alınmış Emlak Vergisi değerini belirtir belge.

Tapu devri işlemlerinde usulsüzlük yapılması durumunda hem alıcı hem de satıcı para cezası öder. Randevu alınan saatten 15 dakika önce ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında hazır olunması gerekir. Tapu devir işlemleri esnasında hem alıcının hem de satıcının hazır bulunması gerekir. Gerekli belgelerin olması durumunda vekiller de işlemleri gerçekleştirebilir.