Tapu için vekaletname nasıl verilir, resim gerekiyor mu?

Taşınmazların kayıtları tapu kütüğüne işlenmekte olup, bu işlemleri yapma yetkisi tapu sahibine aittir. Tapu sahibinin işlem yapamaması durumunda vekaletname gerekir.

Tapu için vekaletname nasıl verilir?

Tapu işlemleri için 1 Ocak 2023 tarihine kadar sadece tapu dairelerinde yapılmakta olup bu tarihten sonra yapılacak olan yasal düzenleme ile noterlere de tapu işlemi yapma yetkisi verilmektedir. Yapılacak olan tüm işlemlerde tapu sahibinin kendisinin de işlemlere bizzat katılması gerekir. 

Ancak tapu sahibinin işlemlere gelemeyeceği durumlarda resmi vekaletname verilmesi şartı ile işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için tapu sahibinin kurallara uygun bir şekilde hazırlanmış olan vekalet vermesi gerekir. 

TAPUDA VEKALETNAMEDE FOTOĞRAF GEREKLİ MİDİR?

Tapu işlemleri için kişinin kendisinin gidemediği durumlarda mutlaka bu yetkiyi resmi bir evrakla bir başkasına devretmiş olması gerekir. Bunun için tapu sahibinin işlemi yaptırmak istediği kişiye yetki devrini vekaletname çıkartarak yaptırması gerekir. 

Vekaletnamede resim konusunda ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamasında "2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez" ifadesine yer vererek resmin zorunlu olduğunu belirtmektedir.