Tapu iptal davası nedir, hangi durumlarda tapu iptal davası açılamaz?

Tapu iptal davaları ile alakalı olarak detaylı bilgiler merak ediliyor. Tapu iptal davası nedir? Hangi durumlarda tapu iptal davası açılamaz? Tapu iptal davasını kimler açabilir?

Tapu iptal davası nedir, hangi durumlarda tapu iptal davası açılamaz?

Tapu iptal davası ile alakalı olarak kapsamlı bilgiler merak ediliyor. Oldukça sık rastlanılan bir durum olan tapu iptal davası neleri kapsamaktadır? Tapu iptal davası ile ne amaçlanmaktadır? Tapu iptal davası açarak ne elde edilir? Tapu iptal davası ile iptal edilen tapular için hangi işlemler yapılır?

TAPU İPTAL DAVASI NEDİR?

Tapu devri sırasında herhangi bir usulsüzlük olduğunu iddia edenler tapu iptal davası açarak tapu tescilini iptal ettirerek önceki haline döndürebiliyorlar. Tapu iptal davaları için tapunun devrinin yasal olarak mümkün olmayacağını ifade edebilecek bir gerekçe olmalıdır. Örneğin hileli işlem yapılmışsa bunun tespiti gerekmektedir. Yetkisiz kişilerin bir şekilde tapu işlemi yapmaları durumunda da tapu iptal davası ile tapu eski haline çevrilebilir. Halk arasında tapu iptal davalarında çıkan sonuca tapunun bozulması denmektedir.

TAPU İPTAL DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Tapu iptal davası açabilmek için meselenin tarafı olunmalıdır. Örneğin bir vasiyetname ile bir kişiye bir gayrimenkul bağışı yapılmış ama mirasçılar bunu uygun görmüyorlarsa mirasçılar tapu iptal davası açabilirler. Mahkeme mirasçıların iddialarını geçerli bulursa yapılan tapu tescili iptal edilebilir. Ancak mirasçıların dışında üçüncü kişilerin bu davayı açma hakları yoktur.

TAPU İPTAL DAVASI AÇILAMAYACAK DURUMLAR

Tapu iptal davaları bazı durumlarda açılamaz. Hatta usulsüzlük tespit edilse dahi bu kişiler hakkında tapu iptal davası açılamıyor. Tapunun tescil edilmesinin ardından 10 yıl boyunca tapuyu kesintisiz ve davasız bir şekilde ellerinde tutanlar için tapu iptal davası açılamıyor. Yani 10 yıl bpyunca bir gayrimenkul tapusuna sahip olanların tapuları bozulamıyor.

Miras bırakan hayattayken miras paylaşımı nedeniyle de tapu iptal davası açılamıyor. Mirasçılığın ortaya çıkabilmesi için kişinin vefat etmesi gerekmektedir. Hayattayken hukuken herhangi bir hak sahibi olunamıyor.