Tapuda satış işlemleri için gerekli belgeler, istenen evraklar nelerdir?

Tapuda satış işlemleri 1 Ocak 2023 tarihine kadar sadece tapu daireleri üzerinden yapılabilmekte olup, bu tarihten sonra noterlerde yapılabilecektir. Tapuda satış için gerekli belgeler nelerdir?

Tapuda satış için gerekli belgeler nelerdir?

Taşınmazların kayıt bilgisini gösteren belgeye tapu belgesi adı verilmektedir. Ülkemizde tapu işlemleri 1 Ocak 2023 tarihine kadar sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM şubeleri üzerinden yapılabilmekte olup, bu tarihten sonra yapılan yasal düzenlemelerle noterlere de yetki verilmektedir. 

Tapuda satış işlemleri için yetki bu tarihe kadar sadece TKGM il / ilçe müdürlüklerinde olup bu işlemler esnasında bazı belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Peki, tapuda ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?

TAPUDA SATIŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Tapuda satış işlemi için gerekli belgeler şu şekilde sıralanmaktadır;

Taraflara ve varsa tarafların temsilcilerine ait kimlik belgesi, 

Tapuda satışı yapacak olan taraflardan biri yabancı ise kendi ülkesinde düzenlenen kimlik belgesi ya da pasaport, 

Tapu işleminde temsil bulunuyorsa vekaletname ya da vasi kararı gibi temsil belgesi, 

Taraflardan biri yabancı ise bu durumda satışa konu olan taşınmaz için alınan değerleme raporu (Değerleme Raporu SPK Tarafından Taşınmaz Değerlemesi Yapmaya Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan Biri Tarafından Düzenlenmiş Olmalıdır), 

Bina vasıflı taşınmazlar için DASK belgesi ( zorunlu deprem sigortası poliçesi), 

Emlak vergisi değeri (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, her yıl 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi gerekmektedir), 

Tapu harcı ödemesini gösteren belge (söz konusu rakam emlak beyan değerinden az olmamalıdır). Bu rakam 2022 senesi için alıcı ve satıcı taraftan yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 4 olarak tahsil edilmektedir.