Tellaliye sözleşmesi nedir, nasıl yapılır?

Emlak terimleri içerisinde yer alan tellaliye sözleşmesi nedir, nasıl yapılır, tellaliye kime aittir gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Tellaliye sözleşmesi nedir, nasıl yapılır?

Tellaliye sözleşmesi, adı pek sık duyulmayan ancak emlak terimleri içerisinde geçen bir sözleşmedir. Emlakçının, bir gayrimenkulün alımı, satımı ya da kiralanması gibi konularda taraflar arasında aracılık yapması ve bu işlemlere ilişkin sözleşmenin yapılması için gerekli ortamı oluşturmak için iş sahibi ile yaptığı sözleşmeye verilen isimdir.

Tellaliye sözleşmesi nedir?

Tellaliye sözleşmesi kısaca, emlakçının taraflar arasında aracılık yapması için iş sahibi ile oluşturduğu sözleşmeye denmektedir. Gayrimenkul tellaliye sözleşmesin tarafların kimlikleri, imzası, sözleşmenin konusu, aracılık hizmetinin süresi, sınırları, çalışma koşulları, ödeme koşulları, masrafların karşılanması, aracılık hizmeti verildiği halde iş sahibinin sözleşme yapmaktan vazgeçmesi durumunda hizmet bedelinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin hususların açık ve net bir şekilde sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir.

Tellaliye kime aittir?

Belediye Gelirleri Kanununda 68. Maddede tellallık harcı mükellefi konusu şu şekilde açıklanmaktadır:

‘’ Madde 68: Tellallık harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek ve tüzel kişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediye ya da mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle görevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur “ denilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında tellaliye sözleşmesi yapıldığında, tellaliye alıcıya değil satıcıya ait olmaktadır.

Tellaliye sözleşmesi, bir çeşit aracılık sözleşmesi olmakla birlikte, genellikle taşınmaz malların satışında kullanılan bir terimdir. Söz konusu sözleşme, taraflar, aracılık yapanlar ve kuruluşlar arasında imzalanmaktadır.

Tellaliye sözleşmesi nasıl yapılır?

Tellallık sözleşmesinin yapılabilmesi için ilk olarak taraflar arasında anlaşma sağlanmalıdır. Sonrasında ise gayrimenkul danışmanı ile sözleşme doldurulur, evraklar hazırlanır ve ilgili ödemekeler yapıldıktan sonra sözleşme imzalama kısmına geçilmektedir.