Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Nedir, Nasıl Alınır?

Günümüzde çokça merak edilen ve hakkında bilgiler alınmak istenen emlak konularından biri de yapı kullanma izninin nasıl alındığı konusudur.

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Nedir, Nasıl Alınır?

Günümüzde çokça merak edilen ve hakkında bilgiler alınmak istenen emlak konularından biri de yapı kullanma izninin nasıl alındığı konusudur.

İskan olarak da tanım gören yapı kullanma izninin alınabilmesi açısından bireylerin tüm koşulları sağlamış olması gerekiyor. Aksi durumda yapı kullanma izni alınması söz konusu olamıyor.Yapı kullanma izni belli kurumlar tarafından veriliyor. Bireyin yapı kullanma izni alabilmesi için ilk olarak ilgili kuruma dilekçe yazarak mücaat etmesi gerekiyor.Yapı Kullanma İzni Alınabilmesi Açısından Yapılması Gerekenler Nelerdir?Yapı kullanma izni alınabilmesi açısından yapılması gerekenler ise şunlardır;
  • İlk olarak birey yapı kullanma izni için dilekçe hazırlamalıdır. Hazırlamış olduğu dilekçesi ile birlikte şahsen bağlı bulunduğu belediyeye başvuru yapması gerekiyor.

  • Bu aşamadan hemen sonrasında ilgili belediye yetkilileri tarafından ilgili yapının detaylı olarak iç ve dış kontrolleri yapılıyor. Kontrol sonrasında ilgili yapıda herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda ise noter onaylı olan taahhütname belgesini hazırlayarak Yapı Kullanma İzni Amirliğine gönderiyor.

  • Bu aşamadan sonrasında genel iskan raporu düzenleniyor ve ilgili yapının kullanıma sunulmasına izin veriliyor.Yapı Kullanma Belgesi Hangi Durumlarda Düzenlenmez?Yapı kullanma belgesi ilgili yapının kullanım ruhsatının alınmamış olması durumunda, ilgili yapının eksik malzemeler ile yapılması durumunda, ilgili yapının çevreyi tehdit edebilecek tarzda inşa edilmesi durumunda, ilgili yapıda elektrik, su, kalorifer dairesi gibi önemli merkezlerin güvenlik bakımından yetersiz oluşunun tespit edilmesi durumunda yapı kullanma izni verilmiyor.Yapı Kullanma Belgesi Alırken Ücret Ödeniyor Mu?Yapı kullanım belgesi alırken herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Ancak ilgili yapının kusurlu olmasının tespit edilmesi durumunda ilgili yapı sahibinin kanuni yönden belirtilmiş olan kuralları ihlal etmesi durumunda cezai bakımdan mahkeme kararı neticesinde belirli bir miktarda para cezasına çarptırılabiliyor.Emlak365.com


Yorumlar (0)